יוסף בן דור

יוסף
בן דור
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: היבטים של מדיניות חוץ ופנים של החלטה סובייטית לתמוך בהקמת מדינה יהודית ב1948
מנחה: ד"ר יצחק ברודני וד"ר אלי לדרהנדלר
yosef.bendor@mail.huji.ac.il