גב' מורן מזרחי-אברהם

מורן מזרחי-אברהם
מנהלנית מוסמך
02-5882797

בחינות ומועדים מיוחדים, הרשמה למוסמך, בדיקת תנאי מעבר (בתואר מוסמך-מסלול מחקרי), מעקב וטיפול בעבודות תיזה, רכישות, ציוד, קשר עם ספקים.