נטע גל-נור טנא

Netta
נטע
גל-נור טנא
דוקטורנטית, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת מחקר - לגיטימציה לאלימות בעתות מלחמה: דפי קרב בישראל 2014-1948
מנחה: פרופ' דן אבנון
תכנית תל"ם
שעות קבלה בתיאום מראש
Nettagalnoor@gmail.com

 

  • Netta Galnoor is a PhD candidate in the Advanced Research-Studies Program ("Telem"). She earned her B.A. in political science, Sociology & Anthropology; and her M.A. (magna cum laude), both from the Hebrew University of Jerusalem.

Natta's doctoral research studies legitimacy for violence in democratic nation states, the role that liberal thought plays in times of war, and the intricate relationship between state and citizens in this context.

A central aspect of her study analyzes the justifications given by army commanders to sacrifice life and limb during war times in Israel.    

Her research interests include: Citizenship, Political Violence, Legitimacy, Language and Social narratives