סגל הוראה נוסף

Ofir

אופיר חדד

דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: אויב או אוהב? תהליך המסגור של מבקשי מקלט על רקע שיתוף פעולה ומדיניות הטיפול בהם
מנחה: פרופ' מנחם הופנונג
שעות קבלה בתיאום מראש

עדו נבו

דוקטור, המחלקה למדע המדינה
חדר 4308, חברה
שעת קבלה: סמסטר א' - יום ב' 14:30-15:30, סמסטר ב' - יום ג' 10:30 - 11:30