פרל ניקול

פרל ניקול
דוקטורנטית, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: בחינת ההשפעה ההדדית בין שיח ופעולה יהודית רדיקלית מאז ההתנתקות - מבט השוואתי
מנחה: פרופ' איתן אלימי
054-830-3923

Perle is a PhD candidate in the Department of Political Sciences at the Hebrew University of Jerusalem, with an M.A in Conflict Studies and a B.A. from McGill University in Engineering. Her research studies radicalisation trends on both right and left-wing margins of Israeli society. Her MA Thesis explored the dynamics and language of internal contention in Israel through the opposition of Im Tirzu and the New Israel Fund.