קייסי בר

Kasey Barr
דוקטורנטית, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: Groupthink, Polythink, and Con-Div in U.S. Foreign Policy in the Middle East
מנחים: פרופ' דוד לוי-פאור ופרופ' אלכס מינץ (המרכז הבינתחומי)

My research areas include foreign policy analysis and decision making, particularly U.S. foreign policy processes regarding state and non-state actors in the Middle East.