מלגות מחלקתיות לתארים מתקדמים

מלגות מטעם המחלקה

שם הפרס/מלגה

זכאים להגיש

פרטים

הערות

מלגות המחלקה למדע המדינה להשתתפות בכנסים בינ"ל

תלמידות/י מחקר במחלקה למדע המדינה (מוסמך ודוקטור)

בקשות ניתן להגיש במהלך כל השנה. ניתן להגיש בקשה להשתתפות המחלקה פעם אחת בכל תואר. יש למלא את טופס הבקשה המצורף ולשלוח במייל לרינה צליק: rinatz@savion.huji.ac.il.

הבקשות נידונות ומאושרות בכפוף למטשינג מגורם נוסף, חיצוני או פנימי ומותנית בהשתתפות עצמית של 10% מהתקציב הכולל של הנסיעה.

פרס גליק

תלמידות/י מוסמך ודוקטורט על סמך עבודת סמינר בוגר, עבודת סמינר מוסמך או תזה

הפרס יינתן עבור עבודות סמינר או גמר (תזה) מצטיינות בתחום הפוליטיקה הישראלית.

תקופת ההגשה בפתיחת סמסטר ב', תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.

מלגת קרן אילת

תלמידות/י מוסמך הכותבים עבודת תזה במחלקה למדע המדינה, תלמידות/י דוקטורט או חברי סגל המחלקה

הפרס יינתן עבור הצעות מחקר בנושאי יהדות ארה"ב ויחסי ישראל-ארה"ב.

תקופת ההגשה בפתיחת סמסטר ב', תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.

מלגת בורי

תלמידות/י מוסמך או דוקטורט

מלגה משותפת של המחלקה למדע המדינה וביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל לעידוד מחקר במנהל ציבורי ובמדיניות ציבורית.

המלגה תינתן אחת לכמה שנים בהתאם ליתרות תקציביות, תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.

תינתן עדיפות לתלמידות/י דוקטורט ולתלמידות/ים שאינן/ם מקבלות/ים תמיכה משמעותית ממקור אחר.

פרס ע"ש בלה וברוך טל

תלמידות/י מוסמך ודוקטורט על סמך הצעות מחקר, עבודת תזה או עבודת סמינר במסגרת המוסמך

הפרס יינתן עבור הצעות מחקר או עבודות העוסקות בפוליטיקה הישראלית.

תקופת ההגשה בפתיחת סמסטר ב', תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך. הפרס מיועד בעיקר לתלמידות/י המגמה בדמוקרטיה ובפוליטיקה בישראל, אך הגשת המועמדות פתוחה לכל תלמידות/י המחלקה.

מלגת שושנה ומילטון שייר

תלמידות/י מוסמך מחקרי ותלמידי דוקטורט

מטרת מלגת שייר לעודד מחקרים שבוחנים את היחס בין מחשבה יהודית לבין פילוסופיה, תיאוריה ו/או מעשה פוליטי במדינת ישראל.

- קישור לקול קורא

- מועד הגשה: 3/10/2018

לוועדת המלגה הזכות להחליט על הענקת מלגה מלאה או חלקית לתלמיד/ה אחת/ד או יותר.

פרס ז'אק נאס

תלמידות/י מוסמך ודוקטור בתחום הכלכלה הפוליטית

 


 

 

מלגות חיצוניות לתארים מתקדמים

* המידע בעמוד מתעדכן בהתאם לפרסומי קולות קוראים של המלגה החיצונית. העמודות הרלוונטיות יעודכנו בהתאם

מלגות חיצוניות

שם הפרס/מלגה

ייעוד

קישור לפרטים נוספים

קבצים ומועדי הגשה

מלגת נשיא האוניברסיטה

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

   

מלגת יוסף טרינק

דוקטורנטיות/ים ופוסט-דוקטורנטיות/ים במדעי החברה

   

מלגת מכון טרומן

דוקטורנטיות/ים  בשלב ב'

   

מלגת מכון טרומן: מלגה ע"ש רותי גילוץ

דוקטורנטיות/ים  בשלב ב'

   

אריאן דה-רוטשילד

תלמידות דוקטורט מצטיינות

מלגת אריאן דה-רוטשילד

 

מלגת ז'אק ובלה וולף

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

מלגת וולף

 

מלגות על-שם פרופ' נחמיה לב-ציון ז"ל

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים בעלות/י רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי פריפריה

- קול קורא קודם

 

מלגת מכון לוי אשכול

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים שמחקרן/ם נוגע בישראל

מלגות מכון לוי אשכול

 

תוכנית מלגות ע"ש הרי וסילביה הופמן

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

מלגות הופמן

 

מלגת מרכז צ'ריק

סטודנטיות/ים בתואר בוגר ומוסמך

מלגות צ'ריק

 

מלגת עמיתות/י עזריאלי

דוקטורנטיות/ים ופוסט-דוקטורנטיות/ים

מלגת עזריאלי

 

מלגת הקרן ע"ש פאלק

סטודנטיות/ים עיוורות/ים או בעלות/י לקויות למידה

   

מלגת מרלין גרין

סטודנטיות בתואר שני

   

תוכנית מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

למי שקיבל/ה תואר דוקטרט מאחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ

מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

 

מלגה מטעם המכון ליהדות זמננו

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגת קלאוזנר

עולות/ים חדשות/ים המתחילות/ים לימודי דוקטורט (גם לתלמידות/י מוסמך)

 

- מועד הגשה: 3/9/2018

- קול קורא

קרן ענבר

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט, מלגות עידוד שמיועדות לזוכים בגין כתיבת עבודת מחקר ובפרויקטים רלבנטיים להתמודדות עם הטרור

מכתב נלווה מהקרן

-מועד הגשה: 31/1/2019

- קול קורא

המכון הישראלי לדמוקרטיה: תוכנית זכויות אדם ויהדות

דוקטרונטיות/ים שמחקרן/ם מתמודד עם שאלות הקשורות במפגש שבין היהדות במובנה הרחב – דת, תרבות ולאום – ובין שיח זכויות האדם על כל היבטיו – משפט, מחשבה, תרבות ופוליטיקה.

- קול קורא קודם

 

 

 

פרס כרמון, מכון דיוויס

לבוגרות/י תואר מוסמך ותלמידות/י דוקטורט

פרס כרמון

 

פרס געתון

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגות מרכז לייפר

סטודנטיות בכל התארים העוסקות בתחום המגדר

קולות קוראים קודמים:

- קול קורא מלגות

- קול קורא פוסט-דוק

 

 

 

 

מלגת מנדל סכוליון

דוקטורנטיות/ים בשלב א' או ב'

יתקבלו בברכה מועמדות/ים הבאות/ים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.

- קול קורא קודם

 

מלגת סלינסקי

דוקטורנטיות/ים שלב ב' או תלמידות/י מוסמך שהצעת המחקר שלהן/ם אושרה

מחקר עיוני ויישומי בפסיכואנליזה ובנושאים נלווים

- קול קורא קודם

 

פרסי קרן אברהם שרוני

ראו פרטים בקול קורא המצורף

- קול קורא

31 בינואר, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

אתרי מלגות ופרסים

סיוע כלכלי - משרד הדיקנט