מלגות מחלקתיות לתארים מתקדמים

מלגות מטעם המחלקה

                                     

שם הפרס/מלגה

זכאים להגיש

פרטים

הערות

מלגות המחלקה למדע המדינה להשתתפות בכנסים בינ"ל

תלמידות/י מחקר במחלקה למדע המדינה (מוסמך ודוקטור)

בקשות ניתן להגיש במהלך כל השנה. ניתן להגיש בקשה להשתתפות המחלקה פעם אחת בכל תואר. יש למלא את טופס הבקשה המצורף ולשלוח במייל לרינה צליק: rinatz@savion.huji.ac.il.
- קישור לטופס הבקשה

הבקשות נידונות ומאושרות בכפוף למטשינג מגורם נוסף, חיצוני או פנימי ומותנית בהשתתפות עצמית של 10% מהתקציב הכולל של הנסיעה.

פרס גליק

תלמידות/י מוסמך ודוקטורט על סמך עבודת סמינר בוגר, עבודת סמינר מוסמך או תזה

הפרס יינתן עבור עבודות סמינר או גמר (תזה) מצטיינות בתחום הפוליטיקה הישראלית.קישור לקול קורא

הגשת מועמדות עד לתאריך 09/02/2021 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il

מלגת קרן אילת

תלמידות/י מוסמך הכותבים עבודת תזה במחלקה למדע המדינה, תלמידות/י דוקטורט או חברי סגל המחלקה

הפרס יינתן עבור הצעות מחקר בנושאי יהדות ארה"ב ויחסי ישראל-ארה"ב.
-קישור לקול קורא

הגשת מועמדות עד לתאריך 09/02/2021 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il

מלגת בורי

תלמידות/י מוסמך או דוקטורט

מלגה משותפת של המחלקה למדע המדינה וביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל לעידוד מחקר במנהל ציבורי ובמדיניות ציבורית.

המלגה תינתן אחת לכמה שנים בהתאם ליתרות תקציביות, תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.
תינתן עדיפות לתלמידות/י דוקטורט ולתלמידות/ים שאינן/ם מקבלות/ים תמיכה משמעותית ממקור אחר.

פרס ע"ש בלה וברוך טל

תלמידות/י מוסמך ודוקטורט על סמך הצעות מחקר, עבודת תזה או עבודת סמינר במסגרת המוסמך

הפרס יינתן עבור הצעות מחקר או עבודות העוסקות בפוליטיקה הישראלית.
-קישור לקול קורא

הפרס מיועד בעיקר לתלמידות/י המגמה בדמוקרטיה ובפוליטיקה בישראל, אך הגשת המועמדות פתוחה לכל תלמידות/י המחלקה.
הגשת מועמדות עד לתאריך 09/02/2022 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il

פרס ז'אק נאס

תלמידות/י מוסמך ודוקטור בתחום הכלכלה הפוליטית

- קישור לקול קורא

הגשת מועמדות עד לתאריך 02/02/2021 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il

השתתפות בסדנאות והשתלמויות בחו"ל

תלמידי מחקר מתקדמים במחלקה למדע המדינה

המלגה מיועד למימון קורסים או השתלמויות בלבד. כל מלגה עד 5000 שקל.

 

הגשת מועמדות עד לתאריך 09/02/2022

 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il

 

מלגות חיצוניות לתארים מתקדמים

* המידע בעמוד מתעדכן בהתאם לפרסומי קולות קוראים של המלגה החיצונית. העמודות הרלוונטיות יעודכנו בהתאם

שם המלגה

ייעוד

מסמכים מצורפים

הגשה

מלגת מכון וולטר ליבך לקבלת מענק על עבודות תזה או דוקטורט מטעם "מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי- ערבי" קול קורא בעברית 01, בפברואר 2020

תוכנית מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית- תשפ"א

דוקטורנטים מצטיינים מהחברה החרדית

קול קורא

טופס הגשת מועמדות

תאריך אחרון להגשת מועמדות:

29.03.20

מלגת הות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות-מחזור תשפ"א (2020-2021)

פוסט-דוקטורנטיות מצטיינות- מחזור תשפ"א

קול קורא

הגשת מועמדות

תאריך אחרון להגשת מועמדות:

22.03.2020

מלגת מכון טרומן

מצ"ב קולות קוראים בעבור דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים במכון טרומן בנושא שלום ו/או פתרון קונפליקטים עם דגש על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המזרח התיכון וירושלים.

קול קורא פוסט דוק

קול קורא פוסט דוק אנגלית

קול קורא דוקטורנטים אנגלית

קול קורא דוקטורנטים 

קול קורא גילוץ

קול קורא גילוץ אנגלית

16 בפברואר, 2020

מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל להענקת פרסי הצטיינות לשנת תש"ף

הפרסים מיועדים לתלמידי מוסמך ודוקטורט על חקר הציונות, היישוב היהודי ומדינת ישראל.

קול קורא 

תאריךאחרון להגשת מועמדות:

31.03.20

אריאן דה-רוטשילד

תלמידות דוקטורט מצטיינות

מלגת אריאן דה-רוטשילד

 

מלגת ז'אק ובלה וולף

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

מלגת וולף

 

מלגות על-שם פרופ' נחמיה לב-ציון ז"ל

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים בעלות/י רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי פריפריה

קול קורא 

טופס להגשת מועמדות 

הנחיות 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 3.03.2020

מלגת מכון לוי אשכול

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים שמחקרן/ם נוגע בישראל

מלגות מכון לוי אשכול

 

מלגות ות"ת לדוקטורנטיות/ים מהמגזר הערבי

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים מהמגזר הערבי

קול קורא

טופס מועמדות

תאריך אחרון להגשת מועמדות:

3.03.2020

מלגת מרכז צ'ריק

סטודנטיות/ים בתואר בוגר ומוסמך

מלגות צ'ריק

 

מלגת עמיתות/י עזריאלי

דוקטורנטיות/ים ופוסט-דוקטורנטיות/ים

תקנון עברית

תקנון אנגלית

טופס מועמדות

 

מלגת הקרן ע"ש פאלק

סטודנטיות/ים עיוורות/ים או בעלות/י לקויות למידה

   

פרס ע"ש פליקס פוזן

 

תלמידים לתארים מתקדמים וחוקרים בתחום האנטישמיות מטעם מרכז וידאל ששון באוניברסיטה העברית

 

קישור לקול קורא

מועד אחרון להגשת מועמדות:

30 במרץ, 2020

פרטים נוספים והגשת מועמדות:

באתר:  http://scholarships.huji.ac.il

בדוא"ל: sicsa@mail.huji.ac.il

מלגת איסר בורי

תלמידות/י תואר שני במסלול המחקרי ותלמידות/י דוקטורט

קול קורא

 

תוכנית מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

למי שקיבל/ה תואר דוקטורט מאחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ

מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

 

מלגה מטעם המכון ליהדות זמננו

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגת קלאוזנר

עולות/ים חדשות/ים המתחילות/ים לימודי דוקטורט (גם לתלמידות/י מוסמך)

קול קורא 

 

קרן ענבר

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט, מלגות עידוד שמיועדות לזוכים בגין כתיבת עבודת מחקר ובפרויקטים רלבנטיים להתמודדות עם הטרור

מכתב נלווה מהקרן

קול קורא

 

המכון הישראלי לדמוקרטיה: תוכנית זכויות אדם ויהדות

דוקטרונטיות/ים שמחקרן/ם מתמודד עם שאלות הקשורות במפגש שבין היהדות במובנה הרחב – דת, תרבות ולאום – ובין שיח זכויות האדם על כל היבטיו – משפט, מחשבה, תרבות ופוליטיקה.

 תנאי התוכנית ומועמדות

קול קורא תש"פ

 

פרס כרמון, מכון דיוויס

לבוגרות/י תואר מוסמך ותלמידות/י דוקטורט

פרס כרמון

 

פרס געתון

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגות ע"ש שמעון בן-חמו ז"לסטודנטים לתואר מוסמך או דוקטורט בתחומי מדעי החברה, חינוך, משפטים ועבודה סוציאלית

סטודנטים לתואר מוסמך או דוקטורט בתחומי מדעי החברה, חינוך, משפטים ועבודה סוציאלית

קול קורא 

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 01/03/2020

מלגת מנדל סכוליון

דוקטורנטיות/ים בשלב א' או ב'

*יתקבלו בברכה מועמדות/ים הבאות/ים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה

קול קורא קודם

 

מענקי השתלמות של הקרן לקידום מדעי החברה והרוח 

מענקי השתלמות ניתנים לדוקטורנטים מכל מוסדות המחקר בארץ.

קול קורא

תאריך אחרון להגשה:

01/04/2020

מלגה על שם רחל ינאית בן צבי לשנת תש"ף

מיודע לתלמידי תואר שלישי 

קול קורא

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 

20/02/20

פרס ע"ש רוברט ויסטריך ז"ל

תלמידים לתארים מתקדמים וחוקרים בתחום האנטישמיות

קול קורא

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:

30 במרץ, 2020

 

פרטים נוספים והגשת מועמדות:

באתר:  http://scholarships.huji.ac.il

בדוא"ל: sicsa@mail.huji.ac.il

 

פרס ע"ש מארק ולובה יובילר לשנת תש"ף

תלמידי מחקר תואר שני 

קול קורא

תאריך אחרון להגשת מועמדות - 20/02/20

 

אתרי מלגות ופרסים

סיוע כלכלי - משרד הדיקנט

מלגות לתארים מתקדמים מטעם הפקולטה

מלגות ל-M.A:

שם המלגה

נותן המלגה

משך המלגה (בשנים)

סכום שנתי

מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא

הגשה למלגה

תאריך הגשה

מלגת קלאוזנר לעולים חדשים

ע"ש Kaete Klausner

2

 16,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד בגובה 3700$ בשנה

מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר 2013. עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם.
מי שהחלו לימודיהם לתואר מוסמך תוך שש שנים לאחר קבלת האזרחות.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ספטמבר
2019

תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית

ות"ת

2

                    40,880

 בני החברה הערבית בעלי תואר ראשון בממוצע 80 לפחות. 

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית

ות"ת

2

                    41,000

המועמדים יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר ראשון.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

מלגת עידוד כתיבת תזה

הפקולטה למדעי החברה

חד פעמי

                      2,000

מלגה המוענקת לתלמידים במסלול המחקרי, הנמצאים בשנה השנייה לתואר שני, כדי לעודד הגשת התזה בזמן, ולמנוע גרירת לימודים.

לאחר פרסום של המחלקות, הגשה במייל לנטע לוי
netalevi@savion.huji.ac.il

אוגוסט-ספטמבר
2020

מלגת "ממשיכים במצויינות"

הפקולטה למדעי החברה

חד פעמי

 עד 10,000 ₪

המלגה מיועדת לתלמידים מצטיינים בפקולטה למדעי החברה, שהמשיכו את לימודיהם למוסמך ישירות מתואר הבוגר.

הפקולטה בוחרת את התלמידים הזכאים למלגה לפי הקריטריונים.

דצמבר
2019

 
מלגות לדוקטורנטים:
 

שם המלגה

נותן המלגה

משך המלגה (בשנים)

סכום שנתי

מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא

הגשה למלגה

תאריך הגשה

מלגת קלאוזנר לעולים חדשים

ע"ש Kaete Klausner

5

 22,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד בגובה 3700$ בשנה

מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר 2013. עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ספטמבר
2019

מלגת ות"ת לב ציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה

ות"ת

3

                    62,200

 המועמד יהיה בעל תואר ממוסד מוכר שהגיש תכנית דוקטורט תוך שלוש שנים, ולא מעבר, מיום אישור עבודת ה-MA.
 המלגה מיועדת לדוק' מצטיינים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך, אשר גדלו בפריפריה. 

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים

ות"ת

3

                    62,000

 בני החברה הערבית ובני מיעוטים.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

מלגת אריאן דה-רוטשילד

קרן אדמונד דה רוטשילד

4

 60,000
מחיה ושכר לימוד

 מלגה המיועדת לדוקטורנטיות מצטיינות, בעלות אזרחות ישראלית.
על המועמדות להיות עד שנה מיום הרישום לשלב א' בדוקטורט.
רקע אישי הכולל ייצוג מגוון החברה הישראלית
עשייה חברתית 

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

תקופת הקיץ (יוני עד ספטמבר)
2019

מלגת הנשיא

האוניברסיטה העברית

4

                    60,000

 תלמידי MA מחקרי לקראת סוף התואר, תלמידים בשלבים הראשונים של הדוקטורט ותלמידים במסלול הישיר.
ככלל הכוונה היא לעד שנתיים מיום הרישום לדוקטורט, גם אם בזמן זה אושרה ההצעה.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ינואר
2020

מלגת נשיא המדינה

נשיא המדינה

3

                    50,000

בכל שנה יוצא קול קורא בו מצויינים תחומי המחקר לאותה שנה.

הגשה למלגה ישירות לבית הנשיא. פרטים בכתובת:
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/decorations-awards-and-scholars...

ינואר
2020

מלגת מנקס

קרן מנקס

1

                      5,000

דוקטורנטים שמחקרם עוסק בנושא "הפרעות בדיבור"  או "הפרעות בקשב"

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

מלגת עזריאלי

קרן עזריאלי

3

                  108,000

מועמדים אשר הגישו הצעת מחקר בין החודשים פברואר 2019 ועד פברואר 2020. עדיפות למועמדים שכבר עברו לשלב ב', אבל יכולים להגיש גם דוק' בשלב א' בתנאי שההצעה תאושר עד אוקטובר 2020.
יתקבלו פניות ממסלול ישיר לדוקטורט.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ינואר
2020

מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית

ות"ת

3

                    62,200

דוקטורנטים מהמגזר החרדי. (מי שלמד בתיכון חרדי\ישיבה)

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

"עתיד בעברית"

הפקולטה למדעי החברה

4

                    60,000

 דוקטורנטים מצטיינים חדשים בפקולטה למדעי החברה. יכולים להגיש מי שנרשמו ברשות לתלמידי מחקר החל מסמסטר ב' תש"ף ועד סמ' א' תשפ"א. קול קורא יפורסם בפברואר. מועד אחרון להגשה 1.7.20

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

יולי
2020

ות"ת לדוק' במדעי הנתונים

ות"ת

3

                  120,000

 דוקטורנטים שמחקרם עוסק בתחום מדעי הנתונים

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ\אפריל
2020

ות"ת בתחומי כלכלת ישראל

ות"ת

2

                    50,000

 דוקטורנים שמחקרם עוסק בתחום כלכלת ישראל ובעלי פן יישומי.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ספטמבר\אוקטובר
2020

 
 
מלגות פוסט דוק:
 
 

שם המלגה

נותן המלגה

משך המלגה (בשנים)

סכום שנתי

מי זכאי לגשת

הגשה למלגה

תאריך הגשה

מלגת ות"ת לפוסט דוקטורנטיות

ות"ת

2 לכל היותר

 30,000-40,000 $
(משתנה לפי מצב משפחתי)

המלגה מיועדת למועמדות אשר מאז אישור הדוקטוראט שלהן לא חלפו יותר מ 4 שנים.
המועמדת שתוגש התקבלה להשתלמות בחו"ל וזכתה במלגת קיום מהמוסד המארח או השולח

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

יד הנדיב- פוסט דוק

קרן יד הנדיב-רוטשילד

1

 בין 10,000 ל 25,000, תלוי במדינת היעד של ההשתלמות, ומצב משפחתי. 

תושב קבוע בישראל
מועמדים שהדוקטורט שלהם אושר אחרי נובמבר 16. (לא יותר מ4 שנים ממועד קבלת הדוק' ועד ההגשה למלגה)

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ספטמבר\אוקטובר
2019

מלגת פוסט דוק של האוניברסיטה

האוניברסיטה העברית

1

 עד 25,000$

דוקטורנטיות שסיימו לימודיהן באוניברסיטה העברית ומתכוונות להיות בחו"ל בפוסט בשנת הלימודים הבאה.
שלא עברו 4 שנים מיום קבלת הדוקטורט.
זכו במלגת פוסט אחרת בסכום שלא יעלה על 80 אלף שח בשנה. קבלת המלגה מותנית בהצגת אישור קבלה להשתלמות במוסד בחו"ל ובקבלת מלגה.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

ליידי דיוויס- פוסט דוק

קרן ליידי דייויס

9-12 חודשים

 בין 49,000 ל-65,000 ₪ 

מועמדים למלגה אשר עברו פחות משנתיים מקבלת הדוקטורט יקבלו סכום של 5,481 בחודש. מועמדים אשר קיבלו את הדוקטורט מעל שנתיים מיום המלגה, יקבלו 6,055 שח לחודש. ובנוסף 1000 שח דמי שכירות בחודש.

לפרטים יש לפנות לאתר:
http://ldft.huji.ac.il/fellowships-information/hebrew-university-fellows...

אוקטובר\נובמבר
2019