תוכנית ללימודים מתקדמים

ראש התכנית ללימודי מחקר (תל"ם) - פרופ' אבנר דה-שליט

התכנית ללימודי מחקר (תל"ם) במדע המדינה משלבת לימודים לתואר שני ושלישי. לתכנית מתקבלת בכל שנה קבוצה קטנה של סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים הזוכים, באופן מלא או חלקי לפטור משכר לימוד, למלגת מחייה ולשכר בגין תרגול. התכנית מיועדת למצב את הסטודנטיות והסטודנטים בתכנית בחזית של המחקר במדע המדינה, והיא כוללת הכשרה מקיפה ומגוונת. סטודנטיות וסטודנטים בתכנית יקבלו במהלך לימודיהם תואר מוסמך במסלול המחקרי. בתום השנתיים הראשונות ימשיכו הסטודנטיות והסטודנטים לשלוש שנות לימודי דוקטורט, בהתאם לתנאים המפורטים בתכנית הלימודים.

רק מועמדים שיעברו את תהליך הסינון הראשוני יוזמנו לראיונות שיערכו במהלך חודש יוני.

 

תכנית הלימודים - (עמוד- 28 )

 

קורסי תוכנית תל"ם