דוקטורט

יועץ דוקטורט: ד"ר צ'רלס לש

תוכנית הדוקטורט של המחלקה למדע המדינה מכשירה תלמידות / תלמידים מצטיינות לעבודת מחקר ברמה הגבוהה ביותר ומאפשרת להשתתף בשיח אינטלקטואלי פורה, ביקורתי ותומך. התוכנית תאפשר לתלמידות / תלמידים להשתלב בשיח המחקרי הבינלאומי והלאומי בנושאי מדע המדינה ולשם כך תכלול מפגשים וסמינרים עם חוקרות וחוקרים מהארץ ומחו"ל במסגרת של סמינרי המחלקה וסמינרים ייעודיים לתלמידות/תלמידי התוכנית.

תנאי קבלה

סטודנטיות / סטודנטים אשר מילאו את כל החובות במסלול המחקרי בלימודי ה"מוסמך" בציון גמר סופי של 85 לפחות ובציון 85 לפחות בעבודת הגמר למוסמך יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית הדוקטורט של המחלקה. טרם הרישום ברשות לתלמידי מחקר על המתעניינות/מתעניינים לפנות למנחים פוטנציאליים וליועץ לתלמידי מחקר של המחלקה.

כמו כן, מומלץ לקרוא בעיון את הדרישות הפורמליות להגשת הבקשה כמבואר באתר הרשות לתלמידי מחקר.

על המועמדת / מועמד להגיש את טפסי הקבלה בצירוף הסכמת אחד מחברות / חברי הסגל הקבועים של המחלקה להדריך את התלמידה/תלמיד בעבודת המחקר (או להתחייב לעשות זאת תוך פרק זמן שיוגדר ע"י הרשות לתלמידי מחקר).

אם סיימת תואר שני במדע המדינה, בממוצע נמוך מ-85 ו/או קיבלת ציון הנמוך מ-85 בתזה, לצערנו לא נוכל לקבלך ללימודי תואר שלישי (הגם שניתן לדון במועמדות של מי שנתוניהן/ם נמוכים אך במעט מהסף, כגון: ממוצע של 84 בתואר השני וציון של 87 בתזה – במקרה זה עלייך להגיש בקשה לרשות לתלמידי מחקר (ruthn@savion.huji.ac.il), לאחר היוועצות ובאישור המנחה המיועד/ת. הרשות תחליט האם להעביר את בקשתך לדיון בוועדת הדוקטורט של החוג למדע המדינה).  

 

אם סיימת תואר שני עיוני במדע המדינה, בממוצע של 85 ומעלה, ויש לך מנחה מיועד/ת את/ה יכול/ה להגיש לפקולטה למדעי החברה בקשה להירשם כתלמידה/תלמיד במעמד של "משלים במחקר" ובמסגרת זו לכתוב עבודת גמר. את הבקשה יש להגיש לגב' נטע לוי (netalevi@savion.huji.ac.il)  בליווי אישור מטעם המנחה המיועד/ת ויועץ הדוקטורט, ד"ר צ'רלס לש, ותדפיס ציונים מלא (מ.א.), עם העתק לגב' נעה בן עוקבי: noabenu@savion.huji.ac.il 

המנחה ויועץ הדוקטורט יכולים להתנות את אישורם בכך שתלמדו מספר קורסים תוך עמידה בתנאי מינימום. ככלל, סטודנטיות/ים ידרשו ללמוד קורס אחד או שניים מבין קורסי החובה והיסוד לתלמידי מחקר. עם השלמת התזה והתנאים שנקבעו תוכלו להגיש לרשות לתלמידי מחקר בקשה להירשם ללימודי דוקטורט.

אם סיימת תואר שני בתחום דעת אחר, שאינו מדע המדינה, בממוצע כולל של 85 ומעלה וכתבת תזה עליה קיבלת 85 ומעלה ויש לך מנחה מיועד/ת מבין חברי הסגל, ניתן להגיש לחוג למדע המדינה בקשה להתקבל במעמד "מתמחה למחקר". את הבקשה ניתן להגיש, בתיאום עם המנחה, כולל תדפיס ציוניים מהתואר הראשון והשני לד"ר צ'רלס לש ועדת הדוקטורט תשקול האם לקבל אותך ואם כן תקבע עבורך, בתיאום עם המנחה, תכנית השלמה (שסביר שתכלול קורסי ב.א., קורסי מ.א. וכן דרישה לכתיבת תזה במדע המדינה) ואת הציונים הנדרשים בחובות ההשלמה. לאחר סיום בהצלחה של תכנית ההשלמה תוכלו להגיש לרשות לתלמידי מחקר בקשה להירשם ללימודי דוקטורט.

 

הרשמה

ההרשמה לתוכנית הדוקטורט והגשת הטפסים הפורמאליים נעשית דרך הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה המטפלת בכל תלמידות ולתלמידי הדוקטורט באוניברסיטה.
הרשות מרכזת את תהליכי הקבלה סביב שני מועדים. באתר הרשות ניתן למצוא את הטפסים הדרושים לקבלה. חומר ההרשמה מועבר לוועדת קבלה של המחלקה המקבלת את ההחלטות בהתאם לכללי הרשות ללימודי מחקר.


הבהרות לגבי בעלות/בעלי תעודת "בוגר" מאוניברסיטה מחו"ל: בוגרות/ים אלו יידונו רק לאחר שעמדו בדרישות הקבלה של המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל שביכולתו לקבוע תקפות של תעודות חיצוניות. ייתכן שתידרשו לספק סילבוס של תכנית הלימודים.

סיום בהצלחה של עבודת המחקר וקבלת התואר השלישי מותנה בעמידה בדרישות של הרשות לתלמידי מחקר ובדרישות המחלקה.

המחלקה מיישמת את הדרישות של הרשות לתלמידי מחקר בכל הנוגע לדוקטורט מאמרים. 

בשאלות נוספות ניתן לפנות לרשות לתלמידי מחקר (ruthn@savion.huji.ac.il), לרכזת החוג למדע המדינה הגב' רינה צליק (rinatz@savion.huji.ac.il), ו/או ליועץ הדוקטורט, ד"ר צ'רלס לש ( charles.lesch@mail.huji.ac.il). ואולם, אנא בדקו תחילה את המידע הרב באתר הרשות לתלמידי מחקר.