חדשות והודעות המחלקה

המחלקה למדע המדינה מברכת את מוריה המצטיינים לשנת תשע"ט

ינואר 27, 2020

המחלקה למדע המדינה מברכת את מוריה המצטיינים לשנת תשע"ט!

 

ברשימת הרקטור:

פרופ' פזית בן נון בלום

ד"ר נעם גדרון

פרופ' אבנר דה שליט

פרופ' גדעון רהט

 

ברשימת הדיקן:

פרופ' דן אבנון

פרופ' אבנר דה-שליט

ד"ר ניקול הוכנר

פרופ' דויד לוי-פאור

גברת גיל מימון

לחדשות נוספות