חדשות והודעות המחלקה

לחדשות נוספות

המחלקה מזמינה אתכם/ן להירשם לתואר מוסמך במגוון מגמות ותוכניות

  • המחלקה למדע המדינה מודיעה על פתיחת הרשמה לתוכנית ללימודי מחקר במדע המדינה (תל"ם)
  • המחלקה למדע המדינה מודיעה על פתיחת הרשמה ללימודי מוסמך במגמה ליחסים בין לאומיים
  • המחלקה למדע המדינה מודיעה על פתיחת הרשמה ללימודי מוסמך במגמה לתקשורת פוליטית
  • המחלקה למדע המדינה מודיעה על פתיחת הרשמה ללימודי מוסמך במגמה לדמוקרטיה ופוליטיקה בישראל
  • המחלקה למדע המדינה מודיעה על פתיחת הרשמה ללימודי מוסמך במחשבה פוליטית