• open day 2019

מדבר ראש המחלקה

"המצוינות שלנו משקפת את איכות המחקרים והפרסומים של סגל המחלקה, שנמצאים בחזיתות המחקר בתחומים רבים... בוגרי המחלקה שימשו ומשמשים כנבחרי ציבור במישור הארצי והמקומי, כולל שרים, חברות וחברי כנסת. בנוסף, תמצאו את בוגרותינו ובוגרינו בתפקידי ניהול במשרדי ממשלה, וכעובדי ציבור במגוון רחב של תפקידים..." להמשך קריאה