צוות מנהלי

רינה צליק

גב' רינה צליק

רכזת המחלקה
02-5883058

ניהול צוות המזכירות, הכנת תכנית הלימודים והקורסים, טיפול בכוח אדם אקדמי ומנהלי, תכנון תקציב המחלקה, שטחים ובינוי, קשר עם דוקטורנטים.

Noa ben Ukabi

גב' נעה בן עוקבי

מנהלנית מוסמך
02-5882797
בחינות ומועדים מיוחדים, הרשמה למוסמך, בדיקת תנאי מעבר (בתואר מוסמך-מסלול מחקרי), מעקב וטיפול בעבודות תיזה, רכישות, ציוד, קשר עם ספקים.

גב' עדי ברנס

מזכירה
02-5881126

משלוח פרסומים והודעות, טיפול בחדרי מרצים, חלוקת דואר, שכפול מפתחות, הכנת רשימות תפוצה, איסוף סילאבוסים.

מורן מזרחי-אברהם

גב' מורן מזרחי-אברהם

מנהלנית בוגר

בחינות ומועדים מיוחדים, הרשמה למוסמך, בדיקת תנאי מעבר (בתואר מוסמך-מסלול מחקרי), מעקב וטיפול בעבודות תיזה, רכישות, ציוד, קשר עם ספקים.