Table of Contents

אודות

כל אומנות וכל סוגיית מחקר, וכן כל עשייה ועיסוק חזקה עליהם
שהם שואפים למה שהוא טוב. הדעת נותנת שזה יהיה עניינו של
אותו מדע שהוא ריבוני וראשי ביותר... וברור שזו תכונת המדע המדיני.

(אריסטו, ספר האתיקה, פרק 1)

 

סיפורה של המחלקה מתחיל אי שם בשנות ה30 ומהווה את הרקע להקמתה. בשנים אלו, תחום החקר המדיני התפתח כדיסציפלינה עצמאית ומכובדת ברחבי העולם וחוקרים בארץ מהקתדרה למחשבה חברתית, בראשם מרטין בובר וריכרד קבנר, שאפו להקים מחלקה מחקרית-אקדמית שכזו באוניברסיטה העברית. במקביל, מנהיגי היישוב היהודי הפעילו לחץ לכינון מסלול מקצועי באוניברסיטה, שמטרתו להכשיר באופן ממוקד פקידות והנהגה למוסדות הישוב הציוניים.

ובכן, המאבקים על אופי המחלקה העתידית, לצד האירועים הפוליטיים בשנות ה-40, עקבו מעט את כינונה של המחלקה. בסופו של דבר המחלקה הוקמה רשמית בשנת 1949, בראשות פרופסור בנימין אקצין, והיוותה את המחלקה הראשונה בארץ בתחום מדע המדינה.

לאורך השנים, דור המייסדים עסק רבות בשאלות מה בעצם מהות מקצוע חקר המדינה. לצד דיונים אלו ולצד תמיכה כלכלית הן מהאו"ם והן מהמדינה, התפתחה מחלקה גדולה, מקצועית, חיה ומעורבת בזירה המקומית והעולמית.*

 

מאז ועד היום, המחלקה חוקרת, בוחנת ומשפיעה על התופעות הפוליטיות השונות, המוסדות, המשטר, המנהל, המחשבה והתנהגות האזרחים - כפי שהן מתרחשות ברחבי העולם, תוך התמקדות והעמקה בפוליטיקה ובמשטר במדינת ישראל. המחלקה משקיעה בפעילויות העשרה, בפורומים מרצים-תלמידים, בהרצאות אורח ומקיימת מסלול מיוחד למצטיינים החל מהשלבים הראשונים בלימודים, מתוך תפיסתה את הסטודנטים כדור העתיד של העשייה והמחקר בתחום. תוכנית הלימודים לתואר ראשון מיועדת להקנות כלים תיאורטיים ומחקריים למען הבנה, העמקה ועשייה בזירה האקדמית והפוליטית. רוחב היריעה של התחום מהווה בסיס ללימוד ועיסוק בתחומים נגזרים או משיקים כמו יחסים בינלאומיים, כלכלה, תקשורת, משפטים, מנהל עסקים, סוציולוגיה וכדומה.

לבוגריה, ולבוגרים מצטיינים מאוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, מציעה המחלקה מספר מסלולים לתואר שני: פוליטיקה השוואתית, מחשבה מדינית, פוליטיקה ישראלית, מנהל ציבורי ומדיניות ומגמות בלימודי דמוקרטיה ואזרחות ובלימודי פוליטיקה ותקשורת. במסגרת התואר השני ניתן לשלב לימודים במחלקות אחרות כגון משפט ופוליטיקה, פילוסופיה פוליטית. המחלקה למדע המדינה מציעה מסלול לימודים לתואר שלישי (דוקטורט) בתחומי ההתמחות השונים ו/או שילוב שלהם בהדרכת מיטב החוקרים בארץ.

כמו כן, סגל המחלקה מורכב מבוגרי מיטב האוניברסיטאות בעולם. חברי הסגל מעורבים בדיון הפוליטי העכשווי, בפרשנות תקשורתית, כבעלי משרות בכירות בשרות הציבורי, וכיועצים למוסדות השלטון ולפוליטיקאים.

 

* נכתב בעזרת עבודתה של גב' קרן דינור.