Table of Contents

אודות

כל אומנות וכל סוגיית מחקר, וכן כל עשייה ועיסוק חזקה עליהם
שהם שואפים למה שהוא טוב. הדעת נותנת שזה יהיה עניינו של
אותו מדע שהוא ריבוני וראשי ביותר... וברור שזו תכונת המדע המדיני.

(אריסטו, ספר האתיקה, פרק 1)

כסך התופעות שיש להן נגיעה לשלטון, למשילה ולהתנהגותו המדינית של הפרט, עומדת במרכז ההוויה של החברה והאדם במציאות המודרנית (בה יש מי שיטען – הכל פוליטי). המחלקה למדע המדינה, הצומחת מתוך הזירה הפוליטית ולתוכה, נושאת את הבכורה מהקמתה כמחלקה הראשונה למדע המדינה בישראל במחקר, בהוראה, בהערכת ומיקום בוגריה, ומקובלת כאחת המובילות בתחומה בעולם.

המחלקה חוקרת, בוחנת ומשפיעה על התופעות הפוליטיות השונות -המוסדות, המשטר, המנהל, המחשבה והתנהגות האזרחים - כפי שהן מתרחשות ברחבי העולם, תוך התמקדות והעמקה בפוליטיקה ובמשטר במדינת ישראל. היא עוסקת בניתוח השוואתי של המציאות אשר מלמד על האופן בו תופעות התרחשו ומתרחשות, לצד דיון פילוסופי בשאלות על המצב הרצוי והראוי להתקיים. המחלקה רואה חשיבות בשילוב בין מחקר אקדמי ומעורבות פוליטית, בבירת הממשל הישראלי - ירושלים.                                                                                            

מתוך תפיסתה את הסטודנטים כדור העתיד של העשייה והמחקר בתחום, משקיעה המחלקה בפעילויות העשרה, בפורומים מרצים-תלמידים, בהרצאות אורח ומקיימת מסלול מיוחד למצטיינים החל מהשלבים הראשונים בלימודים. תוכנית הלימודים לתואר ראשון מיועדת להקנות כלים תיאורטיים ומחקריים למען הבנה, העמקה ועשייה בזירה האקדמית והפוליטית. רוחב היריעה של התחום מהווה בסיס ללימוד ועיסוק בתחומים נגזרים או משיקים כמו יחסים בינלאומיים, כלכלה, תקשורת, משפטים, מנהל עסקים, סוציולוגיה וכדומה. לבוגריה, ולבוגרים מצטיינים מאוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, מציעה המחלקה מספר מסלולים לתואר שני: פוליטיקה השוואתית, מחשבה מדינית, פוליטיקה ישראלית, מנהל ציבורי ומדיניות ומגמות בלימודי דמוקרטיה ואזרחות ובלימודי פוליטיקה ותקשורת. במסגרת התואר השני ניתן לשלב לימודים במחלקות אחרות כגון משפט ופוליטיקה, פילוסופיה פוליטית.

המחלקה למדע המדינה מציעה מסלול לימודים לתואר שלישי (דוקטורט) בתחומי ההתמחות השונים ו/או שילוב שלהם בהדרכת מיטב החוקרים בארץ.

 

הגעתי למסקנה כי הפוליטיקה היא עניין חשוב מכדי להשאירו לפוליטיקאים.

(נשיא צרפת לשעבר שארל דה-גול)

 

סגל המחלקה מורכב מבוגרי מיטב האוניברסיטאות בעולם. חברי הסגל מעורבים בדיון הפוליטי העכשווי (למשל, הדיון אודות הבחירה הישירה של ראש הממשלה, סוגיות דת ומדינה ושאלת החוקה), בפרשנות תקשורתית, כבעלי משרות בכירות בשרות הציבורי, וכיועצים למוסדות השלטון ולפוליטיקאים.

בוגרי המחלקה ממלאים תפקידים בכירים במגזר הציבורי והעסקי בארץ ובחו"ל בתחומי ניהול, דיפלומטיה, יחסי ציבור, עיתונות וכמובן - מחקר, הוראה ופוליטיקה. ביניהם, בהווה ובעבר, שרים, חברי כנסת, אנשי תקשורת, מנכ"לי משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ, נגיד בנק ישראל, נשיא איגוד לשכות המסחר, מנכ"ל ערוץ 2, שגרירי ישראל, יושבי ראש של הכנסת, ורבים אחרים.

 

תכלית המדע המדיני היא הטובה מכל, ועיקר שקידתו של זה הוא להקנות לאזרחים תכונות מסוימות ולעשות טובים ומסוגלים למעשים משובחים.