לימודים

האוניברסיטה העברית מדורגת במקום הראשון בישראל. המחלקה למדע המדינה היא הראשונה בארץ, בעלת היסטוריה מפוארת של מחקר והוראה. סגל המחלקה מורכב מבוגרות ובוגרי מיטב האוניברסיטאות בעולם ובכירי המדעניות/ים, זוכי/ות פרס ישראל, חברות/ים באקדמיה למדעים ובמועצה להשכלה גבוהה. חברי/ות הסגל מעורבות/ים בדיון הפוליטי, בפרשנות תקשורתית, כבעלי/ות משרות בכירות בשרות הציבורי, וכיועצות/ים למוסדות השלטון ולפוליטיקאים. המחלקה משקיעה בפעילויות העשרה, בפורום מרצים/ות-תלמידים/ות, בהרצאות אורח ומקיימת מסלול מיוחד למצטיינות/ים החל מהשלבים הראשונים בלימודים.

 לימודי מדע המדינה מסייעים לפתח מיומנויות נחוצות בשוק העבודה. התכנית במחלקה עוצבה במטרה לתרום לשכלול חשיבה ביקורתית, קריאת וניתוח נתונים, אוריינות מחקרית ותקשורתית, והסקת מסקנות אתיות. בוגרי/ות המחלקה ממלאות/ים תפקידים בכירים במגזר הציבורי והעסקי בארץ ובחו"ל בתחומי ניהול, דיפלומטיה, יחסי ציבור, עיתונות וכמובן - מחקר, הוראה ופוליטיקה. ביניהם, בהווה ובעבר - שרות/ים, חברי/ות כנסת, נשות/אנשי תקשורת, מנכ"לי משרדי ממשלה, נגיד בנק ישראל, שגרירי/ות ישראל, יושבי ראש של הכנסת, ועוד.

המחלקה רואה חשיבות בשילוב בין מחקר אקדמי ומעורבות פוליטית בבירת הממשל הישראלי - ירושלים.

המחלקה מעודדת מצוינות, ומציעים פרסי הצטיינות שונים כבר ברמת התואר הראשון.