סגל הוראה נוסף

Netta

נטע גל-נור טנא

דוקטורנטית, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת מחקר - לגיטימציה לאלימות בעתות מלחמה: דפי קרב בישראל 2014-1948
מנחה: פרופ' דן אבנון
תכנית תל"ם
Nettagalnoor@gmail.com
שעות קבלה בתיאום מראש