סגל הוראה נוסף

עדו נבו

דוקטור, המחלקה למדע המדינה
חדר 4308, חברה
שעת קבלה: סמסטר א' - יום ב' 14:30-15:30, סמסטר ב' - יום ג' 10:30 - 11:30