מלגות מחלקתיות לתארים מתקדמים

מלגות מטעם המחלקה

                                     

שם הפרס/מלגה

זכאים להגיש

פרטים

הערות

מלגות המחלקה למדע המדינה להשתתפות בכנסים בינ"ל

תלמידות/י מחקר במחלקה למדע המדינה (מוסמך ודוקטור)

בקשות ניתן להגיש במהלך כל השנה. ניתן להגיש בקשה להשתתפות המחלקה פעם אחת בכל תואר. יש למלא את טופס הבקשה המצורף ולשלוח במייל לרינה צליק: rinatz@savion.huji.ac.il.
- קישור לטופס הבקשה

הבקשות נידונות ומאושרות בכפוף למטשינג מגורם נוסף, חיצוני או פנימי ומותנית בהשתתפות עצמית של 10% מהתקציב הכולל של הנסיעה.

פרס גליק

תלמידות/י מוסמך ודוקטורט על סמך עבודת סמינר בוגר, עבודת סמינר מוסמך או תזה

הפרס יינתן עבור עבודות סמינר או גמר (תזה) מצטיינות בתחום הפוליטיקה הישראלית.

קישור לקול קורא

הגשת מועמדות עד לתאריך 13/02/2022 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il

מלגת קרן אילת

תלמידות/י מוסמך הכותבים עבודת תזה במחלקה למדע המדינה, תלמידות/י דוקטורט או חברי סגל המחלקה

הפרס יינתן עבור הצעות מחקר בנושאי יהדות ארה"ב ויחסי ישראל-ארה"ב.
-קישור לקול קורא

הגשת מועמדות עד לתאריך 13/02/2022 באתר  scholarships2.ekmd.huji.ac.il

מלגת בורי

תלמידות/י מוסמך או דוקטורט

מלגה משותפת של המחלקה למדע המדינה וביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל לעידוד מחקר במנהל ציבורי ובמדיניות ציבורית.

קישור לקול קורא

המלגה תינתן אחת לכמה שנים בהתאם ליתרות תקציביות, תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.
תינתן עדיפות לתלמידות/י דוקטורט ולתלמידות/ים שאינן/ם מקבלות/ים תמיכה משמעותית ממקור אחר.

הגשת מועמדות עד 13/02/2022 באתר scholarships2.ekmd.huji.ac.il

 

פרס ע"ש בלה וברוך טל

תלמידות/י מוסמך ודוקטורט על סמך הצעות מחקר, עבודת תזה או עבודת סמינר במסגרת המוסמך

הפרס יינתן עבור הצעות מחקר או עבודות העוסקות בפוליטיקה הישראלית.
-קישור לקול קורא

הפרס מיועד בעיקר לתלמידות/י המגמה בדמוקרטיה ובפוליטיקה בישראל, אך הגשת המועמדות פתוחה לכל תלמידות/י המחלקה.
הגשת מועמדות עד לתאריך 13/02/2022 באתscholarships2.ekmd.huji.ac.il

פרס ז'אק נאס

תלמידות/י מוסמך ודוקטור בתחום הכלכלה הפוליטית

- קישור לקול קורא

הגשת מועמדות עד לתאריך 13/02/2022 באתר scholarships2.ekmd.huji.ac.il

פרס הצטיינות לבוגרי שנה א' במחלקה 

התלמידים ייבחרו עפ"י מדרג ציונים שיופק עם קבלת הציונים כל שנה ועל סמך ממוצע ציוני קורסי החובה בשנה א' במחלקה למדע המדינה

הפרס מיועד לתלמידי הבוגר המצטיינים במחלקה למדע המדינה שסיימו שנה א'

ייבחרו רק תלמידים שהשלימו את כל קורסי החובה בשנה א' או את קורסי החובה שנקבעו להם ע"י יועץ החוג

יקבלו את הפרס רק תלמידים פעילים הממשיכים לימודיהם במחלקה למדע המדינה בשנה ב'