מלגות מחלקתיות לתארים מתקדמים

מלגות מטעם המחלקה

                                     

שם הפרס/מלגה

זכאים להגיש

פרטים

הערות

מלגות המחלקה למדע המדינה להשתתפות בכנסים בינ"ל

תלמידות/י מחקר במחלקה למדע המדינה (מוסמך ודוקטור)

בקשות ניתן להגיש במהלך כל השנה. ניתן להגיש בקשה להשתתפות המחלקה פעם אחת בכל תואר. יש למלא את טופס הבקשה המצורף ולשלוח במייל לרינה צליק: rinatz@savion.huji.ac.il.
- קישור לטופס הבקשה

הבקשות נידונות ומאושרות בכפוף למטשינג מגורם נוסף, חיצוני או פנימי ומותנית בהשתתפות עצמית של 10% מהתקציב הכולל של הנסיעה.

פרס גליק

תלמידות/י מוסמך ודוקטורט על סמך עבודת סמינר בוגר, עבודת סמינר מוסמך או תזה

הפרס יינתן עבור עבודות סמינר או גמר (תזה) מצטיינות בתחום הפוליטיקה הישראלית.קישור לקול קורא

הגשת מועמדות עד לתאריך 09/02/2020 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il

מלגת קרן אילת

תלמידות/י מוסמך הכותבים עבודת תזה במחלקה למדע המדינה, תלמידות/י דוקטורט או חברי סגל המחלקה

הפרס יינתן עבור הצעות מחקר בנושאי יהדות ארה"ב ויחסי ישראל-ארה"ב.
-קישור לקול קורא

הגשת מועמדות עד לתאריך 09/02/2020 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il

מלגת בורי

תלמידות/י מוסמך או דוקטורט

מלגה משותפת של המחלקה למדע המדינה וביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל לעידוד מחקר במנהל ציבורי ובמדיניות ציבורית.

המלגה תינתן אחת לכמה שנים בהתאם ליתרות תקציביות, תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.
תינתן עדיפות לתלמידות/י דוקטורט ולתלמידות/ים שאינן/ם מקבלות/ים תמיכה משמעותית ממקור אחר.

פרס ע"ש בלה וברוך טל

תלמידות/י מוסמך ודוקטורט על סמך הצעות מחקר, עבודת תזה או עבודת סמינר במסגרת המוסמך

הפרס יינתן עבור הצעות מחקר או עבודות העוסקות בפוליטיקה הישראלית.
-קישור לקול קורא

הפרס מיועד בעיקר לתלמידות/י המגמה בדמוקרטיה ובפוליטיקה בישראל, אך הגשת המועמדות פתוחה לכל תלמידות/י המחלקה.
הגשת מועמדות עד לתאריך 09/02/2020 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il

מלגת שושנה ומילטון שייר

תלמידות/י מוסמך מחקרי ותלמידי דוקטורט

מטרת מלגת שייר לעודד מחקרים שבוחנים את היחס בין מחשבה יהודית לבין פילוסופיה, תיאוריה ו/או מעשה פוליטי במדינת ישראל.
 

לוועדת המלגה הזכות להחליט על הענקת מלגה מלאה או חלקית לתלמיד/ה אחת/ד או יותר.

פרס ז'אק נאס

תלמידות/י מוסמך ודוקטור בתחום הכלכלה הפוליטית

- קישור לקול קורא

הגשת מועמדות עד לתאריך 02/02/2020 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il

השתתפות בסדנאות והשתלמויות בחו"ל

תלמידי מחקר מתקדמים במחלקה למדע המדינה

המלגה מיועד למימון קורסים או השתלמויות בלבד. כל מלגה עד 5000 שקל.

קישור לקול הקורא 

הגשת מועמדות עד לתאריך 09/02/2020 באתר https://scholarships.ekmd.huji.ac.il