הדגשים פתוחים החל משנה א'

המחלקה למדע המדינה מאפשרת להתמקד במספר תחומים במסגרת לימודי התואר הראשון. אנו מציעים שני סוגים של הדגשים: הדגשים המוצעים החל משנה א' והדגשים אליהם ניתן להצטרף החל משנה ב' ופתוחים לכלל תלמידי המחלקה. תלמידי ההדגש יהוו חלק מקבוצה קטנה ומגובשת וישתתפו בקורסים ייעודיים, בפורומים ובפעילויות שונות הפתוחות רק לתלמידי ההדגש.

הדגשים פתוחים החל משנה א'

מסלול משותף עם החוג לחינוך - הדגש במנהיגות חברתית חינוכית

הדגש זה מציע מסגרת מיוחדת ויוקרתית לסטודנטים המעוניינים בקידום מהלכים במסגרת זירות ציבוריות בכלל ובמערכות חינוך בפרט. נקודת המוצא של המסלול היא שמנהיגים ומנהיגות חברתיים צריכים להיות בעלי ידע, חזון ופרספקטיבה רחבה בתחום פעילותם, קשובים לשינויים בתוך ומחוץ לארגון, בעלי יכולת להניע תהליכים ולהוביל מהלכים יצירתיים ואחראיים. בהתאם לתפיסה זו המסלול מאגד בתוכו עולמות תוכן מגוונים המעוגנים בשתי דיסציפלינות: מדע המדינה וחינוך. המסלול משלב בין לימודי החובה ולימודים כלליים במדע המדינה ובחינוך ובין קורסים ייעודיים הסגורים לסטודנטים של ההדגש.

רכזת ההדגש: בושם עמרני, טל': 054-6216773, דוא"ל: bosem.amrani@mail.huji.ac.il

ראש ההדגש: פרופ' שאול שנהב, דוא"ל: shaul.shenhav@mail.huji.ac.il

דף הפייסבוק של ההדגש: מנהיגות חברתית חינוכית | Facebook

תכנית לימודים (עמוד- 5 )

הדגשים הפתוחים החל משנה ב'

 

לימודי הדגש בפסיכולוגיה פוליטית

  • לימודי הדגש בפסיכולוגיה פוליטית (פתוח לתלמידים במסלול דו-חוגי המשלבים עם החוגים הבאים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, תקשורת, כלכלה). 

התכנית מציעה לתלמידים מצטיינים במחלקה למדע המדינה (בדו-חוגי עם פסיכולוגיה, כלכלה, תקשורת וסוציולוגיה) מסגרת מיוחדת המפגישה בין שני עולמות התוכן – הפסיכולוגיה והפוליטיקה. פסיכולוגיה פוליטית משתמשת בכלים ותיאוריות מעולם הפסיכולוגיה כדי לבחון סוגיות פוליטיות מפרספקטיבה ייחודית. כך, תיאוריות בפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית, תיאוריות אישיות, וגם תיאוריות בנוירו-פסיכולוגיה ובפסיכולוגיה אבולוציונית, משמשות כדי לחקור פוליטיקאיות/ים, התנהגות אזרחיות/ים, פעילות/ים פוליטיים, תוצאות פוליטיות ומוסדות פוליטיים.

ראשת ההדגש: פרופ' פזית בן-נון בלום, דוא"ל: pazit.bennun@mail.huji.ac.il

תכנית לימודים (עמוד- 8 )

לימודי הדגש בפוליטיקה ישראלית והשוואתית

ההדגש בפוליטיקה ישראלית והשוואתית עוסק בניתוח הפוליטיקה כפי שהיא, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לפוליטיקה ישראלית. הוא מוצע מתוך תפיסה כי לימוד הפוליטיקה במדינות שונות ועריכת השוואה ביניהן משפר את יכולתנו לנתח, להסביר, להציע הצעות לטיוב ושיפור ולעתים אף לחזות את מהלכה. מטרת התכנית היא להקנות מושגים, גישות, כלי ניתוח ותיאוריות של הפוליטיקה ולהדגים את השימוש בהם, במיוחד אך לא רק, במקרה הישראלי. כלים אלו של הגישה ההשוואתית צריכים להיות מצויים ברשותם של כל אזרחית ואזרח, קל וחומר של מי שמתעתדים להיות מעורבים בהשפעה על מדיניות במסגרת פעילות פוליטית, חברתית, חינוכית או מחקרית.

ראש ההדגש: פרופ' ראובן חזן, דוא"ל: reuven.hazan@mail.huji.ac.il  

תכנית לימודים (עמוד- 11 )

לימודי הדגש במדיניות, רגולציה ומנהל ציבורי

הדגש זה מיועד לתלמידים המתעניינים בפוליטיקה בת זמננו בישראל ומעבר לה, כפי שזו באה לידי ביטוי במסדרונות הממשלה והבירוקרטיה, ובאינטראקציה שבין פוליטיקאים, ארגוני ועובדי המנהל הציבורי, קבוצות אינטרס, התקשורת והציבור. הלימודים בהדגש מתאימים לתלמידים המעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים במחלקות למדע המדינה או בבתי ספר למדיניות ציבורית, ו/או להשתלב בשירות הציבורי הממשלתי, ברשויות המקומיות, ברשויות רגולטוריות ובארגונים ציבוריים אחרים. 

ראשת ההדגש: פרופ' שרון גלעד: sharon.gilad@mail.huji.ac.il

תכנית לימודים (עמוד- 9 )

הדגש בתיאוריה פוליטית: ערכים ואידיאולוגיות

התיאוריה הפוליטית מניחה שבחינה של שאלות יסוד ערכיות ומושגיות על טבע האדם, החברה והחיים הפוליטיים הנם תנאי להבנה מעמיקה של המדינה והחברה האזרחית. על כן תכנית הלימודים של ההדגש מפגישה את הסטודנטים עם כלי ניתוח ייחודיים שהתיאוריה הפוליטית מציעה לחקר המציאות הפוליטית והחברתית. הסטודנטים בהדגש יוזמנו להכיר יצירות מופת פילוסופיות שעיצבו את המחשבה על הפוליטי מאפלטון וממקיאבלי ועד רולס ופוקו; לבחון לעומק מושגים וערכים כמו צדק, חירות, דמוקרטיה, סמכות, ריבונות או פטריוטיות; לחשוב באופן ביקורתי על תופעות המעסיקות את אזרחי המאה העשרים ואחת, כמו אלימות, עוני או קיימות; ולהכיר אידיאולוגיות פוליטיות כגון ליברליזם, סוציאליזם, שמרנות, אנרכיזם ופמיניזם. ההדגש מייצר מרחב ייחודי של שיח. ההדגש מצמיח קהילה לומדת, חוויה אינטלקטואלית, ומעניקה יעוץ ותמיכה לאורך התואר.

ראשת ההדגש: פרופ' דניאל שוורץ, דוא"ל: daniel.schwartz3@mail.huji.ac.il

תכנית לימודים (עמוד- 13 )

מסלול משותף עם החוג ליחסים בין-לאומיים - הדגש בסכסוכים ואלימות

בשנים האחרונות המחקר על אלימות וסכסוכים משנה את פניו. אם בעבר התמקדו חלק מן החוקרים במאבקים המתחוללים בתוך גבולות המדינה בעוד שאחרים בחנו היבטים שונים של סכסוכים בזירה   הבינלאומית, כיום ברור כי אין סכסוך פנימי ללא היבטים בינלאומיים, וכי לא ניתן להבין מאבקים בינלאומיים תוך התעלמות מן ההיבטים הפנים-מדינתיים שלהם. מטרת ההדגש היא להקנות לתלמידים מושגים, גישות, תיאוריות וכלים מעשיים שיאפשרו הבנה טובה וניתוח מעמיק של הגורמים, הדינמיקה והתוצאות של סכסוכים ואלימות בתוך מדינות וביניהן, כמו גם של קשרי הגומלין בין הממד הפנימי והחיצוני שלהם. הקורסים משלבים הוראה פרונטאלית, הנחייה אישית, קורסים בעלי אופי מעשי, והיכרות בלתי אמצעית עם מוקדי סכסוך. הידע העיוני והמעשי שמעניקה התכנית יסייע לתלמידים להשתלב במחקר ובתחומים מעשיים  הקשורים לתחום של סכסוכים ואלימות, כולל אוניברסיטאות ומכוני מחקר, משרדי ממשלה, מוסדות ציבור וארגוני חברה אזרחית.

ראש ההדגש: פרופ' אורן ברק, דוא"ל: oren.barak1@mail.huji.ac.il

תכנית לימודים (עמוד- 12 )