מידע שימושי - לימודים

מערכת המודל

  • לבעיה בכניסה למערכת, ובצפייה ברשימת הקורסים ניתן לפנות למרכז התמיכה בטלפון 02-5883450, למייל MoodleAid@huji.ac.il או למתאם המחשוב בפקולטה למדעי החברה, מר יצחק וייס: yitzhakw@savion.huji.ac.il.

  • חשוב!!! בכל פנייה נא לציין מספר תעודת זהות, שם משפחה, שם פרטי ואת מספר הקורס.

התאמות בלימודים

בקשות למועד מיוחד

הכרה בקורסים ממוסדות אחרים

אישור לימודים וגיליונות ציונים רשמיים

חילופי סטודנטים

רכז חילופי סטודנטים בפקולטה - רומן קרייב