סדרת ההרצאות במחשבה מדינית ובהיסטוריה אינטלקטואלית

סדרת ההרצאות במחשבה מדינית ובהיסטוריה אינטלקטואלית מציגה מחקר מקורי בתולדות המחשבה המדינית ובתחומי מחקר קרובים, בכללם היסטוריה אינטלקטואלית ותיאוריה פוליטית. זהו פורום המאפשר לחוקרים מחוץ לאוניברסיטה העברית ומתוכה להציג מחקר חדש, באופן רגיל כזה שטרם נתפרסם, ולקבל עליו משוב ביקורתי. הסמינר שואף גם ליצור קהילה של חוקרים ותלמידים העוסקים בתולדות המחשבה המדינית ובתחומים קרובים.

מרצים אחראים: ד"ר אפרים פודוקסיק וד"ר יפתח אלעזר.

הפורום מתכנס בימי רביעי משעה 16:30-18:00, בחדר 4326, חדר הסמינרים של המחלקה למדע המדינה, בפקולטה למדעי החברה, קמפוס הר הצופים (אנא ראו לוח שנה).

רשימת אירועי סדרת ההרצאות

חזרה ללוח השנה