סדרת ההרצאות במחשבה מדינית ובהיסטוריה אינטלקטואלית

סדרת ההרצאות במחשבה מדינית ובהיסטוריה אינטלקטואלית מציגה מחקר מקורי בתולדות המחשבה המדינית ובתחומי מחקר קרובים, בכללם היסטוריה אינטלקטואלית ותיאוריה פוליטית. זהו פורום המאפשר לחוקרים מחוץ לאוניברסיטה העברית ומתוכה להציג מחקר חדש, באופן רגיל כזה שטרם נתפרסם, ולקבל עליו משוב ביקורתי. הסמינר שואף גם ליצור קהילה של חוקרים ותלמידים העוסקים בתולדות המחשבה המדינית ובתחומים קרובים.

רשימת אירועי סדרת ההרצאות

חזרה ללוח השנה