פורום בכלכלה פוליטית

סדרת ההרצאות בנושא כלכלה פוליטית מציגה מחקרים מקוריים שעוסקים בשאלות שנמצאות בצומת בין כלכלה פוליטית, התנהגות פוליטית וסוציולוגיה פוליטית. הפורום מספק הזדמנות לדבר על עבודות מרתקות שנמצאות בתהליכי עבודה. סדרת הדוברים יוצרת קהילה של חברי סגל וסטודנטים שעוסקים בפרספקטיבה תאוריית ומתודולוגית שונה בתוך תחום המחקר של כלכלה פוליטית ותת תחומים קשורים.

מרצים אחראים: ד"ר נעם גדרון, פרופ' אורית קדר וד"ר דבורה מנקין.

הפורום מתכנס בימי רביעי בין השעות 10:30-12:00 בחדר 4326, חדר הסמינרים של המחלקה למדע המדינה, בפקולטה למדעי החברה, קמפוס הר הצופים (אנא ראו לוח שנה).