שעות קבלה מתרגלות / מתרגלים

* לשעות הקבלה של הסגל נא לפנות לדף נשות / אנשי הסגל

תש"ף, סמסטר א' חדר מתרגלות/ים 4312/4313

 

שם מתרגל ואי מייל

קורס

יום

שעה

אושרוב יאיר

yair.osheroff@mail.huji.ac.il

56103 משטר מדינת ישראל

 

סמסטר ב'

אייזנמן עמית

aizenmanamit@gmail.com

56108 מבוא היסטורי

56115 שיטות מחקר ב'

ג'

14:30-15:30

 

איילון ענבר

inbar.ayalon@mail.huji.ac.il

56101 מבוא למדע המדינה

56100 תרגול מבוא למדע המדינה

56303 יסודות המנה"צ

ד'

12:30-13:30

אלפיה תום

tom.alfia@mail.huji.ac.il

56105 יסודות המחשבה המדינית

56120 מחשבה מדינית מודרנית

יועץ שנה א'

ד'

13:15-14:15

 

 גולדשטיין טירן (יחב"ל)

tiran.goldstein@mail.huji.ac.il

56115 שיטות מחקר ב'

סמסטר ב' – ב'

16:00-17:00

חדר 3423

גורני יאיר

yair.gorni@mail.huji.ac.il

56106 פוליטיקה השוואתית

 

56108 מבוא היסטורי

ב'

15:00-16:00

גיטלין אביר (יחב"ל)

abir.gitlin@mail.huji.ac.il

56115 שיטות מחקר ב'

ב'

14:45-15:45

חדר 3423

גלזרמן דן

dan.glasserman@gmail.com

56106 פוליטיקה השוואתית

56103 משטר מדינת ישראל

ג'

12:30-13:30

 

דינור קרן

keren.Dinur@mail.huji.ac.il

56100 תרגול מבוא למדע המדינה

56101 מבוא למדע המדינה

56083 קורס סיורים

ג'

12:00-13:00

הורביץ גלעד

gilad.hurvitz@mail.huji.ac.il

56101 מבוא למדע המדינה

56100 תרגול במבוא למדע המדינה

56105 יסודות המחשבה המדינית

סמסטר א' – יום ב'

 

סמסטר ב' – יום ג'

12:30-13:30

 

14:30-15:30

זמיר שחף

shahaf.zamir@mail.huji.ac.il

56829 מתודולוגיה של מחקר

סמסטר ב' – ב'

09:00

טולשינסקי דניאלה

dktolchinsky@gmail.com

56115 שיטות מחקר ב'

 

56120 מחשבה מדינית מודרנית

ד'

12:00-13:00

יעקב פז

paz.yaacov@mail.huji.ac.il

56101 מבוא למדע המדינה

 

56106 פוליטיקה השוואתית

 

56103 משטר מדינת ישראל

ד'

14:15-15:15

לנטו טל

tal.sinay@mail.huji.ac.il

56828 בתי המחוקקים

 

בתיאום מראש

מימון גיל

gil.maymon@mail.huji.ac.il

56101 מבוא במדע המדינה

56100 תרגול במבוא המדינה

ד'

15:45-16:45

נאשף ראמי

rami.nashef@mail.huji.ac.il

56101 מבוא למדע המדינה

 

56303 יסודות המנה"צ

 

 

סגל-קליין הילה

hilah.segal@gmail.com

56108 מבוא היסטורי

56106 פוליטיקה השוואתית

 

ב'

16:30-17:30

סונסינו עידן

iddan.sonsino@mail.huji.ac.il

56103 משטר מדינת ישראל

56120 מחשבה מדינית מודרנית

56865 גישות ותיאוריות

 

 

פורזיקי ורד

vered.porzycki@mail.huji.ac.il

56106 פוליטיקה השוואתית

56105 יסודות המחשבה המדינית

56303 יסודות המנה"צ

ב'

14:45-15:45

צמח ברקת

bareket.zemach@mail.huji.ac.il

56108 מבוא היסטורי

ג'

10:30-11:30