הרשמה לתואר שני

מועדי הרשמה

ההרשמה תחל בתאריך 19.01.20 ותסתיים למסלולים המחקריים בתאריך 18.5 ולמסלול הלא מחקרי בתאריך 30.6.20 למסלול הלא מחקרי תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי.

תנאי קבלה

למסלול המחקרי: לבעלות/י תואר בוגר במדע המדינה בציון 87 לפחות או בציון 87 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 85 לפחות בקורסי ההשלמה. המתאימות/ים יזומנו לראיון.  
למסלול הלא מחקרי: תואר בוגר במדע המדינה בציון 80 לפחות או בציון של 80 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה. למקדימות/ים להירשם תתכן אפשרות למבחני פטור בחלק מקורסי ההשלמה.

תהליך ההרשמה למוסמך

כדי להירשם בהצלחה ללימודי המוסמך יש לבצע את שתי הפעולות הבאות:

1. להירשם ולשלם בהרשמה מקוונת דרך אתר האוניברסיטה.

2. למלא את טופס הרשמה פנימי ולשלחו בצירוף כל המסמכים הנדרשים לגב' נטע לוי בפקולטה למדעי החברה: :  netalevi@savion.huji.ac.il