לימודי הדגש בסכסוכים ואלימות

שנת הלימודים תש"ף

מרצים אחראיים: פרופ' אורן ברק, פרופ' דן מיודובניק

 

בשנים האחרונות המחקר על אלימות וסכסוכים משנה את פניו. אם בעבר התמקדו חלק מן החוקרות והחוקרים במאבקים המתחוללים בתוך גבולות המדינה בעוד שאחרים בחנו היבטים שונים של סכסוכים בזירה הבינלאומית, כיום ברור כי אין סכסוך פנימי ללא היבטים בינלאומיים, וכי לא ניתן להבין מאבקים בינלאומיים תוך התעלמות מן ההיבטים הפנים-מדינתיים שלהם. בנוסף, חוקרות וחוקרים של אלימות וסכסוכים מסכימים כי הבנה מעמיקה של הסיבות לפריצת סכסוכים, של רמות האלימות במהלכם ושל דרכי ההתמודדות עימם מחייבת "ארגז כלים" המשלב הסברים תרבותיים, מבניים ורציונליים.

 

חברי הסגל במחלקות למדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית מציעים תמהיל ייחודי של חשיבה תיאורטית ומושגית ומומחיות היסטורית ואזורית, אשר מאפשר לתלמידות ולתלמידים משתי המחלקות להתמחות בתחום ידע הולך ומתרחב שיש לו היבטים עיוניים ומעשיים כאחד. בנוסף, עבור אזרחיות ואזרחים במדינת ישראל, הנתונה בסכסוך מתמשך ונמצאת בסביבה הרוויה מתיחות ואלימות מקומית ואזורית ובזירה בינלאומית שמחויבותה להתמודדות עם סכסוכים אלימים מאותגרת חדשות לבקרים, ידע זה נחוץ במיוחד.

 

מטרת התכנית

מטרת ההדגש היא להקנות לתלמידות ולתלמידים משתי המחלקות מושגים, גישות, תיאוריות וכלים מעשיים שיאפשרו הבנה טובה וניתוח מעמיק יותר של הגורמים, הדינמיקה והתוצאות של סכסוכים ואלימות בתוך מדינות וביניהן, כמו גם של קשרי הגומלין בין הממד הפנימי והחיצוני שלהם. לכן, הקורסים שבתכנית משלבים הוראה פרונטאלית של חוקרים בולטים מהארץ ואורחים מחו"ל, הנחייה אישית בסמינרים, קורסים בעלי אופי מעשי, והיכרות עם מוקדי סכסוך. הידע העיוני והמעשי שמעניקה התכנית יסייע לתלמידות ותלמידים להשתלב במחקר ובתחומים מעשיים הקשורים לתחום של סכסוכים ואלימות, כולל אוניברסיטאות ומכוני מחקר, משרדי ממשלה, מוסדות ציבור וארגוני חברה אזרחית.

 

תכנית הלימודים

תלמידות ותלמידי ההדגש יהיו מחויבים ב-22 נ"ז לפחות בלימודי ההדגש, הכוללים קורסים העוסקים בסכסוך ובאלימות בזירה הפנימית והבינלאומית במחלקות למדע המדינה ויחסים בינלאומיים. בכלל זה הן/ם יחויבו בקורס חובה (פורום - שבו יציגו חוקרים ואנשי מעשה את עבודתם – 2 נ"ז), בקורסי ליבה (6 נ"ז), בקורסי בחירה (6 נ"ז) ובכתיבת עבודת סמינר (8 נ"ז) באחת משתי המחלקות במסגרת ההדגש.

 

תנאי קבלה והגשת מועמדות

לימודי ההדגש פתוחים לכל תלמידות ותלמידי המחלקות למדע המדינה ויחסים בינלאומיים שיסיימו את לימודי שנה א' לתואר הבוגר ויהיו זכאים להמשיך לשנה ב' בשני החוגים. תלמידות ותלמידים המעוניינים להצטרף להדגש זה יגישו בקשה בתום לימודי שנה א' וקבלת הציונים ועד לתאריך: 1.9.2019 למייל political@savion.huji.ac.il. הבקשה תכלול הצהרת כוונות, שלא תעלה על פסקה אחת, המתארת את תחומי ההתעניינות של התלמיד/ה הקשורים לתכנית.

 

 

סיכום לימודי מדע המדינה ויחסים בינלאומיים בהדגש סכסוכים ואלימות

 

פירוט

מדע המדינה

יחב"ל

סה"כ חובה להדגש

קורסי חובה כלליים במחלקות

22 נ"ז

24 נ"ז

 

קורסי חובה בהדגש - ייעודי

2 נ"ז

--

2 נ"ז

קורסי ליבה בהדגש

2/4 נ"ז

2/4 נ"ז

6 נ"ז

קורסי בחירה בהדגש

2/4 נ"ז

2/4 נ"ז

6 נ"ז

כתיבת סמינר בהדגש או במחלקה

8 נ"ז

8 נ"ז

8 נ"ז (אחת מהן לפחות במסגרת ההדגש)

חובת בחירה/ליבה בכל חוג

--

4 נ"ז

 

קורסי אבני פינה

4 נ"ז

4 נ"ז

 

בחירה או ליבה כלליים בכל חוג

להשלמת מכסת הנקודות הדרושות בכל חוג (20-16)

להשלמת מכסת הנקודות דרושות בכל חוג (16-12)

 

סה"כ

60 נ"ז

60 נ"ז

22 להדגש

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' אורן ברק, ו/או לפרופ' דן מיודובניק