לימודי הדגש בפסיכולוגיה פוליטית

שנת הלימודים תש"ף

מרצה אחראית: פרופ' פזית בן-נון בלום

פסיכולוגיה פוליטית הוא תחום אקדמי הבוחן סוגיות פוליטיות מתוך פרספקטיבה פסיכולוגית, וכן תיאוריות פסיכולוגיות בתוך ההקשר הפוליטי. כך, תיאוריות בפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית, תיאוריות אישיות, וגם תיאוריות בנוירו-פסיכולוגיה ובפסיכולוגיה אבולוציונית, משמשות לחקר פוליטיקאיות/ים, התנהגות אזרחיות/ים, פעילים/פעילות פוליטיות/ים, תוצאות פוליטיות ומוסדות פוליטיים, בתוך קונטקסט חברתי-פוליטי ובזווית השוואתית. לידע בתחום יש השלכות מעשיות לתחומי קבלת החלטות פוליטיות, ייעוץ פוליטי, ניהול קמפיינים תקשורתיים, יישוב סכסוכים, שינוי עמדות ושכנוע, הוראה וחינוך.

כחלק ממגמה המעודדת בינתחומיות במדעי החברה, גובר העניין בתחום הפסיכולוגיה הפוליטית, והאוניברסיטאות הטובות בעולם מציעות כיום קורסים בנושא ואף התמחות פורמאלית בתחום, לרוב במסגרת החוגים למדע המדינה או לפסיכולוגיה. בשל מספר תנאים פוליטיים ייחודיים, ישראל מוצגת בספרות כ"מעבדה לפסיכולוגיה פוליטית", וחוקרות/ים ישראליות/ים עומדות/ים בחזית המחקר העולמי. בתוך ההקשר הישראלי, פסיכולוגים פוליטיים מתמקדים בחקר יחסים בין קבוצות, סובלנות פוליטית, אלימות פוליטית וטרור, דת ומוסר בפוליטיקה, הגירה, התנהגות הצבעה, סטריאוטיפים ודעות קדומות.

 

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להציע לתלמידות ותלמידי התואר הראשון במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית מסגרת מיוחדת ויוקרתית המפגישה בין שני עולמות התוכן – הפסיכולוגיה והפוליטיקה.

בסיום הלימודים הסטודנטיות/ים יהיו זכאיות/ים לתואר ראשון במדע המדינה בציון הערה בגיליון הציונים בדבר השלמת לימודי הדגש בפסיכולוגיה פוליטית.

 

תכנית הלימודים

תלמידות/תלמידי ההדגש יהיו חייבות בלימוד של 20 נ"ז לפחות, בכללם קורס חובה "עבודה מעשית: ניסויים בהתנהגות פוליטית" (2 נ"ז), לימודי ליבה בהיקף של 4 נ"ז וקורסי בחירה וסמינר מתוך הסמינרים בתכנית להשלמת מנין הנקודות לתכנית.

 

תנאי קבלה

זכאות למעבר לשנה ב' במחלקה למדע המדינה. פתוח לתלמידות במסלולים הדו-חוגיים הבאים: מדע המדינה ופסיכולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, מדע המדינה וסוציולוגיה, מדע המדינה וכלכלה. תלמידות מסלולים דו-חוגיים אחרים באישור ראש התכנית. 

 

אופן הגשת המועמדות

בתום שנת הלימודים הראשונה וקבלת כל ציוני שנה א' יש לשלוח בקשה הכוללת קורות חיים והצהרת כוונות באורך עד פסקה אחת, בה המועמד/ת ת/יספר על תחומי התעניינותה/ו הקשורים לתכנית. את הבקשה יש לשלוח עד לתאריך 1.9.2019 למייל: political@savion.huji.ac.il

 

סיכום לימודי מדע המדינה בהדגש בפסיכולוגיה פוליטית

קורס חובה להדגש

2 נ"ז

קורסי חובה כלליים*

24 נ"ז

קורסי ליבה בהדגש

4-8 נ"ז

קורסי בחירה/הרחבה**

8-18 נ"ז

סמינר

8 נ"ז

קורסי אבני פינה

4 נ"ז

סה"כ

60 נ"ז

* תלמידות ההדגש עשויות להיות פטורות מקורסי שיטות מחקר וסטטיסטיקה וכתיבה מדעית אם הקורסים נלמדים בחוגם השני. תלמידות שיהיו פטורות מקורסים אלו ישלימו את נקודות הזכות החסרות מבין קורסי הבחירה והליבה של המחלקה למדע המדינה.

** תלמידות ההדגש יהיו רשאיות לקחת כל קורס מתוך היצע קורסי הליבה של המחלקה ואלו יכללו במניין נקודות הבחירה להשלמת תואר בוגר במדע המדינה.

היצע הקורסים עשוי להשתנות מדי שנה בהתאם לזמינות הקורס ושיקול הדעת של סגל המחלקה ויפורט בשנתון ובאתר הרישום.

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' פזית בן-נון בלום