המחלקה בתקשורת

          - זאב שטרנהל: "לידתו של פשיזם"

          - שלמה אבינרי: "בשולי מאמרו של זאב שטרנהל"

          - זאב שטרנהל: "הערות למאמר של שלמה אבינרי"