טופס אישור הצעת מחקר

מחקרי - הגשה עד סוף סמסטר א' בשנה"ל השנייה לתואר תל"ם - הגשה עד חודשיים לאחר סוף שנה"ל הראשונה