סמינר מחלקתי: David J. Samuels, "Why Inequality is (Mostly) Unrelated to the Quality of Democracy"

תאריך: 
ד', 30/05/2018 - 14:15 עד 15:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

 

David J. Samuels, University of Minnesota

"Why Inequality is (Mostly) Unrelated to the Quality of Democracy"