הפורום הירושלמי לפילוסופיה פוליטית: Marc Fleurbaey, Princeton ‘Inequalities, Social Justice, and the Web of Social Interactions’