הפורום הירושלמי לפילוסופיה פוליטית: Shmuel Nili, Northwestern