סדרת ההרצאות הירושלמיות במחשבה מדינית ותולדות הרעיונות