סדרת ההרצאות הירושלמית במחשבה מדינית ותולדות הרעיונות: Alexander Orwin, Victory, Domination, and Fear: The Origin of Government in the Thought of Ibn Khaldun and Thomas Hobbes