סדרת ההרצאות הירושלמית במחשבה מדינית ותולדות הרעיונות: Antonio Vargas, National and Social Unity in Martin Heidegger and Othmar Spann