סדרת ההרצאות הירושלמית במחשבה מדינית ותולדות הרעיונות: David Weinstein, Henry Sidgwick and the Evolutionary Justification of Ethics