סמינר מחלקתי- טריסטן קלינגלהופר

תאריך: 
ד', 22/12/202114:15
מרצה: 
 טריסטן קלינגלהופר

Why and How Do Parties "Go Emotional" in Their Election Campaigns?