סמינר מחלקתי: אלון בורשטיין, "Terrorizing God’s Enemies: The influence of religion on terror group activity"