סמינר מחלקתי: הרצאת אבינרי, Mark Lilla, University of Columbia