סמינר מחלקתי, פיקי איש שלום: "It Takes Time: Forecasts, Democracy, and Academia"