פורום פילוסופיה פוליטית: Leora Dahan Katz, Hebrew University