אבישי גרין

אבישי  גרין
אבישי
גרין
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר - פרסום ערכי: הבניית ערכים פוליטיים בשדה הדיגיטלי הציבורי
מנחים - פרופ' לימור שיפמן ופרופ' שאול שנהב
avishai.green@mail.huji.ac.il

אבישי גרין הוא דוקטורנט במחלקה למדעי המדינה וחוקר דוקטורט בפרויקט DigitalValues. מחקרו עוסק בהבניה של, ושיח סביב, "ערכים פוליטיים" בתחום הדיגיטלי. מחקר זה מתמקד ראשית בשימוש המפורש במונח ערכים בהקשר פוליטי (בשפות ותרבויות שונות), על מנת לבחון שאלות כגון: מה מסמל השימוש הרטורי במונח "ערכים "בהקשר פוליטי? שנית יעסוק המחקר בשימוש בערכים ספציפיים בהקשרים פוליטיים, בפרט אלה הקשורים לדיבור אמת, כנות, ואותנטיות.