אופיר חדד

Ofir
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: אויב או אוהב? תהליך המסגור של מבקשי מקלט על רקע שיתוף פעולה ומדיניות הטיפול בהם
מנחה: פרופ' מנחם הופנונג

 

Adv. Ofir Hadad is a PhD candidate in the Advanced Graduate-Research Program (Telem) of the Department of Political Science at the Hebrew University of Jerusalem, and a fellow of the interdisciplinary doctoral program Human Rights Under Pressure (joint program with the Free University of Berlin). Ofir is also a recipient of the President of Israel's Scholarship for Academic Excellence and Innovation and the first fellow of The American Friends of Yitzhak Rabin Fund.

Ofir holds an LL.B (magna cum laude) in Law and in Amirim - The Interdisciplinary Honors Program of Humanities, both from the Hebrew University of Jerusalem. For his M.A studies (magna cum laude) Ofir joined the Advanced Graduate-Research Program (Telem). Before beginning his studies, Ofir served as an intelligence officer, discharged with the rank of Captain.

Pursuing his field of interest regarding national security, democracy and human rights, Ofir’s research focuses on the role of legal and political discourse in shaping immigration policy toward collaborators.

Ofir lives in Modi'in with his wife Merav and his daughters Geffen and Shaked.

 

For his latest publication see:

Ofir Hadad (2019) “A Battle of Names: Hamas and Israeli Operations in the Gaza Strip,” Terrorism and Political Violence, DOI: 10.1080/09546553.2019.159