בינגצ'ן ליו

בינגצ'ן  ליו
בינגצ'ן
ליו
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא העבודה - personalization in Non-democratic regimes in the Middle East
מנחים – פרופ' גדעון רהט
bingchen.liu@mail.huji.ac.il

I'm a Chinese student who knows both Arabic and Hebrew. My research interests include Personalization, Israeli Arabs and Israeli politics, the relationships between China and the Middle East