דניאל שוורץ

דניאל שוורץ
דניאל
שוורץ
פרופסור, המחלקות למדע המדינה ויחסים בינלאומיים
חדר 5311, חברה
02-5883148
daniel.schwartz3@mail.huji.ac.il

I am an Associate Professor at the Departments of Political Science and International Relations at the Hebrew University of Jerusalem. I work on the on the areas of political philosophy and its history, as well as contemporary just war and history of ethics with a concentration on the medieval scholastic and early modern late scholastic philosophers/theologians. My latest book is The Political Morality of the Late-Scholastics: Civic Life, War and Peace.