זאק רוזנצוויג

זאק רוזנצוויג
זאק
רוזנצוויג
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: ממדים של 'תהודה תרבותית': ניתוח התרבות בשיח הפוליטי בן-זמננו
מנחים: פרופ' תמיר שפר וד"ר מיטל בלמס-כהן
zachary.rosenzweig@mail.huji.ac.il
המחקר שלי בוחן את התפקיד של תרבות וזהות קבוצתית בהעברת מסרים משכנעים. באמצעות סדרה של שלושה מחקרים, אני מנתח את ההתייחסות של מנהיגים אמריקאים לממדים שונים של תרבות וזהות. במחקר הראשון בסדרה, אני בוחן את ניסיונותיהם של מנהיגים לקדם את מטרותיהם דרך התייחסות למגוון נושאים תרבותיים. המחקר השני בוחן את יעילותם של מסרים אלה בעיצוב הסיקור התקשורתי בעזרת מאגר נרחב של כתבות אמריקאיות. במחקר השלישי, אני מנתח את השפעותיהם של מסרים תרבותיים על עמדות פוליטיות. המחקר משווה בין מסרים המדגישים חוויות וערכים תרבותיים, וטוען כי מסרים אלה משפיעים בצורות שונות על קהלי יעד בארה"ב.