מנחם הופנונג

מנחם הופנונג
מנחם
הופנונג
פרופסור, המחלקה למדע המדינה
חדר 4302, חברה
02-5883164
Menachem.Hofnung@mail.huji.ac.il

מנחם הופנונג הוא פרופסור חבר במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, בעל הסמכה לעריכת דין, העוסק בקשר שבין משפט ופוליטיקה. כיהן כחבר הועדה הציבורית (בראשות השופט העליון דב לוין) לבחינת מימון הפוליטיקה בישראל (אוקטובר 2000) וכחבר בועדה הציבורית לבחינת שיטת הממשל בישראל (ועדת מגידור 2006). עמד בראש תכנית המוסמך במדיניות ציבורית משפט ומינהל באוניברסיטה העברית ובראש מרכז גילה ללימודי אזרחות ודמוקרטיה וכיהן כראש ועדת ההוראה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית. כיהן כיושב ראש האגודה הישראלית למשפט וחברה, וכיושב ראש של ועדת המחקר בינלאומית בנושא מימון פוליטי ושחיתות פוליטית במסגרת-International Political Science Association (IPSA).  כיהן כנשיא האגודה הבינלאומית ללימודי ישראל (Association for Israel Studies - AIS) בשנים 2013- 2015. כיהן כראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בשנים 2017-2015.

רשימת פרסומיו כוללת מחקרים בנושאי חוק ומדיניות בטחון במשטרים דמוקרטיים, פוליטיקה ומשפט, ומימון מפלגות ומערכות בחירות.

מנחם כיהן כמרצה אורח וכעמית מחקר ב-באוניברסיטאות ברקלי, אוניברסיטת קליפורניה באירוויין, אוניברסיטת פלורידה, אוניברסיטת פריז בנאנטר, אוניברסיטת מוסקה ואוניברסיטת סידני. בשנת הלימודים 2010 -2011 שהה בשבתון בחו"ל ולימד במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת קליפורניה באירוויין ובבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קליפורניה בברקלי.