משה מאור

משה מאור
משה
מאור
פרופסור, המחלקה למדע המדינה
חדר 4315, חברה
שעות קבלה - 19:00-20:00 יום ב'
msmaor47@gmail.com
אני פרופסור למדע המדינה ומופקד הקתדרה למנהל ציבורי ע"ש משפחת וולפסון. מחקרי מתמקדים במדיניות ציבורית, פוליטיקה בירוקרטית, ופוליטיקה השוואתית. בשנים האחרונות אני עוסק בפיתוח תשתית תיאורטית להבנת מדיניות בלתי מידתית--בעיקר תגובת יתר/חסר של מדיניות, עיצוב יתר/חסר של מדיניות, סגנון יתר/חסר של מדיניות, בועות מדיניות חיוביות/שליליות, ויחסים בין בועות מדיניות--והשלכותיה על הדמוקרטיה המודרנית.
 

Recent Publications:

 

Maor, M. (2018). “Rhetoric and Doctrines of Policy Over- and Underreactions in Times of Crisis.” Policy & Politics, 46(1): 47-63.

Maor, M. (2019). “Strategic Policy Overreaction as Risky Policy Investment.” International Review of Public Policy, 1(1): 46-64.

Maor, M. (2019). “Deliberate Disproportionate Policy Response: Towards a Conceptual Turn.” Journal of Public Policy. doi:10.1017/S0143814X19000278

Maor, M. (2019). “Overreaction and Bubbles in Politics and Policy.” In: Alex Mintz and Lesley Terris (Eds.) Oxford Handbook on Behavioral Political Science, Oxford Handbooks Online, Oxford University Press.

Maor, M. (2020). “Strategic Communication by Regulatory Agencies as a Form of Reputation Management: A Strategic Agenda.” Public Administration, 98(4): 1044-1055.

Maor, M. (2020). “A Social Network Perspective on the Interaction Between Policy Bubbles.” International Review of Public Policy, 2(1), 24-44.

Maor, M. (2020). “Policy Over- and Under-Design: An Information Quality Perspective.” Policy Sciences, 53, 395-411.

Maor, M. (2020). “Policy Overreaction Styles during Manufactured Crises.” Policy & Politics, 48(4): 523-539.

Maor, M., Sulitzeanu-Kenan, R., and Chinitz, D. (2020). “When COVID-19, Constitutional Crisis, and Political Deadlock Meet: The Israeli Case from a Disproportionate Policy Perspective.” Policy & Society, 39(3): 442-457.

Maor, M. and Howlett, M. (2020). “Explaining Variations in State COVID-19 Responses: Psychological, Institutional, and Strategic Factors in Governance and Public Policy-Making.” Policy Design and Practice, 3(3): 228-241

Maor, M. (2020). “Policy Over- and Underreaction: From Unintentional Error to Deliberate Policy Response.” In: Giliberto Capano and Michael Howlett (Eds.) A Modern Guide to Public Policy. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 93-110.

Maor, M. (2020). “A Disproportionate Policy Perspective on the Politics of Crisis Management.” In Encyclopedia of Crisis Analysis. Online Oxford Research Encyclopedias: Politics. Oxford University Press. https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.00...

Maor, M. (2021). “Policy Over- and Under-reaction as Policy Styles.” In Michael Howlett and Jale Tosun (Eds.) The Routledge Handbook of Policy Styles. London: Routledge, pp. 273-285.