נתן מיליקובסקי

Natan
נתן
מיליקובסקי
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: מושג המיעוט בתיאוריה הפוליטית – בין מיעוט סוציולוגי למיעוט פוליטי
מנחים: פרופ' שלומי סגל וד"ר יפתח אלעזר
תכנית תל"ם
natan.milikowsky@mail.huji.ac.il

אני דוקטורנט במחלקה למדע המדינה, בעל תואר בוגר במשפטים ובמדע המדינה מהאוניברסיטה העברית. לאחר שנת התמחות במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה והסמכה כעורך דין, החלטתי לחזור למחלקה ללימודים מתקדמים.

אני מתעניין במחשבה פוליטית ומתמקד בתיאוריה דמוקרטית, ברב-תרבותיות, בשוויון ובמיעוטים. עבודת הדוקטורט שלי עוסקת במקומו של מושג המיעוט בתיאוריה הפוליטית מהמאה ה-18 ועד לעת הזו. העבודה משלבת עיון היסטורי ונורמטיבי בניסיון להבין לעומקם את יחסי הרוב-והמיעוט בדמוקרטיות מערביות בנות זמננו.