עמית איזנמן

עמית איזנמן
עמית
איזנמן
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: האנטי-נאורות הסקוטית: הפוליטיקה של חוג החכמים באברדין (1758-1773)
מנחה: ד"ר ניקול הוכנר וד"ר יפתח אלעזר
תכנית תל"ם
amit.aizenman@mail.huji.ac.il