ראובן חזן

ראובן חזן
ראובן
חזן
פרופסור, המחלקה למדע המדינה
חדר 4305, חברה
בתיאום מראש
02-588-1117, (פקס):02-588-3929
reuven.hazan@mail.huji.ac.il

ראובן חזן הוא פרופסור במחלקה למדע המדינה ולשעבר יו"ר המחלקה למדע המדינה. מחקריו מתמקדים ביחסי הגומלין בין מערכות בחירות, מפלגות פוליטיות וחקר בתי מחוקקים. הוא נמצא בוועדה האקדמית של מספר כתבי עת מרכזיים, כגון Party Politics ו-Journal of Legislative Studies, ומשמש בוועד המנהל של ה-ECPR (הקונסורציום האירופי למחקר פוליטי). הוא פרסם מספר ספרים (האחרון שבהם, Democracy Within Parties, אוקספורד 2010), ערך ספרים רבים (לאחרונה, Oxford Handbook of Israeli Politics and Society, אוקספורד 2021), וכתב עשרות מאמרים בכתבי עת כגון Comparative Political Studies, Electoral Studies, Legislative Studies Quarterly, Journal of Theoretical Politics, Political Geography, West European Politics, בין רבים אחרים.

 

Recent Publications:

 

"Electoral Systems in Context: Israel." In Erik S. Herron, Robert J. Pekkanen, and Matthew S. Shugart, eds. Oxford Handbook of Electoral Systems. Oxford: Oxford University Press, 2018, pp. 581-600 (with Reut Itzkovitch-Malka and Gideon Rahat).

"Mind the Gap." In Robert Boatright, ed. Routledge Handbook of Primary Elections. London: Routledge, 2018, pp. 323-334 (with Reut Itzkovitch-Malka).

"Political Parties and Parliamentary Politics." In Joel Peters and Robert Pinfolds, eds. Understanding Israel: Political, Societal and Security Challenges. London: Routledge, 2019, pp. 62-80 (with Chen Friedberg).

"Parliamentarians and Party Groups." In Robert Rohrschneider and Jacques Thomassen, eds. Oxford Handbook of Political Representation in Liberal Democracies. Oxford, Oxford University Press, 2020, pp. 305-321 (with Reut Itzkovitch-Malka).

"Introduction to Israeli Politics and Society." In Reuven Y. Hazan, Alan Dowty, Menachem Hofnung and Gideon Rahat, eds. Oxford Handbook of Israeli Politics and Society. Oxford, Oxford University Press, 2021, pp. 1-15 (with Alan Dowty, Menachem Hofnung and Gideon Rahat).

"The Legislative Branch in Israel." In Reuven Y. Hazan, Alan Dowty, Menachem Hofnung and Gideon Rahat, eds. Oxford Handbook of Israeli Politics and Society. Oxford, Oxford University Press, 2021, pp. 301-316 (with Chen Friedberg).

"Parties and the Party System of Israel." In Reuven Y. Hazan, Alan Dowty, Menachem Hofnung and Gideon Rahat, eds. Oxford Handbook of Israeli Politics and Society. Oxford, Oxford University Press, 2021, pp. 351-366.

"The Collective Memory of Dominant Parties in Parliamentary Discourse." Party Politics (Forthcoming), with Reut Itzkovitch-Malka, Shaul Shenhav and Gideon Rahat.

"Parliaments and Government Termination." West European Politics (Forthcoming), with Bjørn Erik Rasch.

"The Vote of No Confidence." West European Politics (Forthcoming), with Tal Lento.