שלומי סגל

שלומי סגל
שלומי
סגל
פרופסור, המחלקה למדע המדינה והתוכנית לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה
חדר 4318, חברה
02-5883275
ssegall@mscc.huji.ac.il

Shlomi Segall is an Associate Professor in political philosophy. He specializes in contemporary theories of distributive justice, egalitarianism, and justice in health. He is the author of Health, Luck, and Justice (Princeton, 2010), Equality and Opportunity (Oxford, 2013), and Why Inequality Matters (Cambridge, 2016). He has published on justice and equality in a variety of journals such as Utilitas, Economics & Philosophy, Politics, Philosophy, & Economics, Ratio, the Journal of Political Philosophy, the Journal of Applied Philosophy, and the Journal of Moral Philosophy.

 

Recent Publications:

Segal, Shlomi, 'Quarantined Prioritarianism' Forthcoming in Jeff McMahan, Tim Campbell, James Goodrich, and Ketan Ramakrishnan (eds.), Ethics and Existence: The Legacy of Derek Parfit (Oxford: Oxford University Press, 2021)

Segal, Shlomi, 'Kleptoparasitism by Egyptian Vultures Neophron percnopterus of an unusual prey item of Sooty Falcons Falco concolor​', Sandgrouse 42(1) (2020), 125-127 (with Meidad Goren)

Segal, Shlomi, ‘Why we Should be Negative about Positive Egalitarianism’, Utilitas, 31(4) (2019), 414-430 ​​

Segal, Shlomi, 'Sufficientarianism and the Separateness of Persons', The Philosophical Quarterly, 69 (274) (2019), 142–155