מגמה בדמוקרטיה ופוליטיקה בישראל

ראש המגמה בדמוקרטיה ופוליטיקה בישראלד"ר ואא'ל אבו עקסה

תכנית הלימודים במסגרת מגמה זו מקנה הבנה מעמיקה ומעשית של המאפיינים, הדינמיות והתהליכים של הפוליטיקה והדמוקרטיה בישראל, ומפתחת גישה ביקורתית לסוגיות ומחלוקות בתחום בארץ ובעולם. הלימודים במגמה יבחנו סוגיות הנוגעות לדמוקרטיה ולפוליטיקה מנקודות מבט אמפירית, תיאורטית ונורמטיבית. המטרה העיקרית היא להקנות לסטודנטים ידע והבנה מובחנים וגם משולבים של שני היבטים אלו. לתוכנית מסלול לא מחקרי (עם אפשרות מעבר למסלול מחקרי) והיא כוללת לימודי חובה, לימודי ליבה ייעודיים וכן מגוון עשיר של קורסי בחירה.

לפרטים נוספים:

מנהלנית תלמידים, גב' נעה בן עוקבי דוא"ל: :noabenu@savion.huji.ac.il