מגמה בפוליטיקה וחברה במזרח התיכון

ראשי המגמה בפוליטיקה וחברה במזרח התיכוןד"ר ואא'ל אבו עקסה ופרופ' מאיר חטינה

 

המגמה בפוליטיקה וחברה במזרח התיכון מציעה תואר מוסמך שמתבסס על שיתוף פעולה בין המחלקה למדע המדינה והחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ובין ה פקולטה למדעי החברה וה פקולטה למדעי הרוח. המגמה מיועדת לבוגרי תואר ראשון במדע המדינה או בלימודי האסלאם והמזרח התיכון המעוניינים להעמיק ידיעותיהם בנושאי פוליטיקה וחברה במזרח התיכון. ההרשמה פתוחה גם למי שאינו בוגר אחד משני החוגים.

המגמה נועדה לתלמידים/ות המבקשים/ות להתמחות בנושאים שקשורים בפוליטיקה, בחברה, בכלכלה ובתרבות בישראל ובמזרח התיכון תוך התבססות על הידע המתודולוגי, התיאורטי וההיסטורי העשיר שמציעים שני החוגים ושתי הפקולטות. המגמה מתבלטת במגוון קורסים שמקנים ארגז כלים שבאמצעותו ניתן לנתח סוגיות היסטוריות ועכשוויות בישראל ובמזרח התיכון דרך השימוש בגישות היסטוריות, אמפיריות, תיאורטיות ונורמטיביות ומתוך מבט משווה, אזורי ובין-לאומי.  

 

לפרטים נוספים:

מנהלנית תלמידים, גב' נעה בן עוקבי דוא"ל: :noabenu@savion.huji.ac.il