הרשמה לתואר מוסמך

מועדי הרשמה

 

ההרשמה תחל בתאריך 23.01.2022 ותסתיים למסלולים המחקריים בתאריך 15.05.2022 ולמסלול העיוניים בתאריך 30.09.2022.
למסלול העיוני תיתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי.

 

 

תנאי קבלה

למסלול המחקרי: לבעלות/י תואר בוגר במדע המדינה בציון 87 לפחות או בציון 87 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 85 לפחות בקורסי ההשלמה. המתאימות/ים יזומנו לראיון.  
למסלול העיוני: תואר בוגר במדע המדינה בציון 80 לפחות או בציון של 80 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה. למקדימות/ים להירשם תתכן אפשרות למבחני פטור בחלק מקורסי ההשלמה.

 

תהליך ההרשמה למוסמך

כדי להירשם בהצלחה ללימודי המוסמך יש לבצע את שתי הפעולות הבאות:

1. להירשם ולשלם בהרשמה מקוונת דרך אתר האוניברסיטה.

2. למלא את טופס הרשמה פנימי ולשלחו בצירוף כל המסמכים הנדרשים לגב' נטע לוי בפקולטה למדעי החברה.

 

פרטים נוספים

רכזת הרשמה למוסמך במחלקה למדע המדינה: גב' נעה בן עוקבי: noabenu@savion.huji.ac.il

רכזת הרשמה למוסמך בפקולטה למדעי החברה: גב' נטע לוי: netalevi@savion.huji.ac.il

יועץ תואר מוסמך: ד"ר יפתח אלעזר

ראש המגמה בפוליטיקה וחברה במזרח תיכון: ד"ר ואא'ל אבו עקסה

ראש המגמה במחשבה פוליטית: ד"ר יפתח אלעזר

ראש המגמה בתקשורת פוליטית: פרופ' אלון פלד

ראש המגמה במשפט, ממשל וחברה: פרופ' שרון גלעד

 ראש התוכנית ללימודים מתקדמים: פרופ' אבנר דה-שליט